Paikalla oli FEMA:n komitea, joka kokoontuu kolme kertaa vuodessa aina eri jäsenmaassa. Tällä kertaa isännöintiä hoiti Suomi ja Suomen Motoristit, SMOTO ry sekä MP69. FEMA perustettiin aikanaan ajamaan kaikkien eurooppalaisten moottoripyöräilijöiden etua.

FEMAlla on hyvät yhteydet ja kontaktit EU:n toimielimiin sekä vaikuttajiin. Se pitää aktiivista yhteyttä myös muihin moottoripyöräilyä edustaviin organisaatioihin ja on saavuttanut merkittäviä tuloksia motoristien edunvalvontatyössä. Ilman sen aktiivisuutta moottoripyöräilyharrastus olisi surkeassa jamassa Euroopassa.

FEMA:n kokouksen tämänvuotisella listalla olivat mm. älyliikenne sekä moottoripyöräiljän suoja-asuun liittyvä standardointi sekä sen mahdollisesti moottoripyöräilijöille aiheuttamat ongelmat. FEMA:n pääsihteeri Dolf Willinger toi esille myös sen, että moottoripyöräily pitää pitää kaikin mahdollisin keinoin liikkumisen vaihtoehtona myös tulevaisuudessa.

SMOTO:n toimintaa esittelväti Aki Lumiaho (seisomassa) ja Marja Kuosmanen.

SMOTO:n toimintaa esittelväti Aki Lumiaho (seisomassa) ja Marja Kuosmanen.

Urbaani liikkuvuus huutaa moottoripyöriä

– Moottoripyörien osuus kasvihuonekaasuista on olematon. Meidän pitää kertoa, ettemme ole saastuttavia ja meluavia, kuten ihmiset näyttävät ajattelevan, vaan ympäristöystävällinen vaihtoehto.

– Erityisesti kaupunkialueella liikkumisessa moottoripyöräily näyttää kyntensä. Me viemme vähemmän tilaa, kulutamme vähemmän polttoainetta sekä saastutamme vähemmän. Lisäksi ihmisten tarve henkilökohtaiseen liikkumiseen säilyy aina. Kävelemällä ja pyöräilemällä hoidetaan lähiliikkuvuus ja moottoripyörä on loistava ratkaisu pidempiin matkoihin, Willinger pohti.

FEMA:n pääsihteeri Dolf Willinger oli huolissaan siitä, että moottoripyöräijät jäävät huomiotta. Taustalla etualalla Anna Zee, FEMA:n puheenjohtaja.

FEMA:n pääsihteeri Dolf Willinger oli huolissaan siitä, että moottoripyöräijät jäävät huomiotta. Taustalla etualalla Anna Zee, FEMA:n puheenjohtaja.

– Moottoripyöräilijän suojavarusteiden standardoinnissa ongelmana on, että he, jotka päättävät standardien käyttöönotosta eivät itse aja. 100-prosenttinen suojaus on mahdoton, sellaisessa asussa ei pysty ajamaan. Meidän on oltava tiiviisti keskustelussa mukana ja vaikuttamassa siihen, että saadaan aikaan sopiva balanssi suojaavuuden ja käyttömukavuuden välillä.

– Lisäksi tarvitaan kahden tasoista suojausta. Kylmissä maissa kuten Suomi selvitään paksullakin ajoasulla, mutta etelässä, missä on kuuma, tilanne on toisenlainen.

Motoristit keskustelujen ulkopuolella

Yksi Willingerin keskeisistä teeseistä on se, että moottoripyöräilijöitä ei oteta mukaan keskusteluun.

– Tällä hetkellä polkupyöräilijät, jalankulkijat, autoilijat ja julkinen liikenne otetaan mukaan keskusteluun, mutta moottoripyöräilyä ei. Miten se on mahdollista? Me olemme tasavertaisia tienkäyttäjiä kuten kaikki muutkin, Willinger ihmettelee. – Meidän on kerrottava kaikkialla, että moottoripyöräily ei ole ongelma, vaan ratkaisu.

Marco Zwillich puhumassa saksalaisista tierajoituksista.

Marco Zwillich puhumassa saksalaisista tierajoituksista.

Kokouksessa esiteltiin myös Ranskan tilannetta, missä Pariisi on jo kieltänyt ennen vuotta 2000 valmistettujen moottoripyörien käytön. Kielto astuu voimaan heinäkuun alusta. Lisäksi Saksassa on perusteettomasti meluun vedoten kielletty moottoripyöräilijöitä käyttämästä tiettyjä teitä kaupunkien sisäosissa.

SMOTO Ry on valtakunnallinen moottoripyöräilijöiden edunvalvontajärjestö, joka ajaa moottoripyöräilijöiden asiaa. Se antaa lausuntoja ja tekee yhteistyötä liikenteen toimijoiden ja viranomaisten sekä valtionhallinnon kanssa.