Claire Elsdon muutti Mwanzaan Tansaniaan huhtikuussa 2016. Hänen visionaan oli perustaa Pikilily, Afrikan ensimmäinen naisten ylläpitämä moottoripyörähuolto, paikka jossa naiset voivat korjata moottoripyöriä ja samalla oppia ajamaan. Tämä näkemys syntyi hänelle, kun hän ajoi yksin moottoripyörällä Lontoosta Capetowniin 2012 / 2013. Matkan aikana hän oppi ymmärtämään sekä sen, miten paljon moottoripyörät voisivat auttaa yhteisöjä sekä miten suuri moottoripyörän korjaamisen osaamisen tarve alueella oli.

Jo tällä matkalla hän auttoi järjestämään mikrorahoituksella moottoripyöräkoulutusta Mlawissa. 2015 hän palasi Etelä-Tansaniaan "Kätilöt moottoripyörillä" -hankkeen vuoksi. 

Pikilily, naisten ja hyvinvoinnin vuoksi

Pikilily on naisten johtama sosiaalinen yritys. Sen fokus on osaamisen ja taitojen jakamisessa, käyttämättömän potentiaalin vapauttamisessa sekä elinolojen parantamisessa, ihmishenkien säilyttämisessä.

Tähänastisen työn merkityksestä kertoo myös se, että tieto tekemisistä on levinnyt Sengermaan, maaseudulle kahden tunnin matkan päähän Mwanzasta, kerrotaan Pikililyn rahoitushankkeen sivulla. 

Sengereman viranomaiset ovat pyytäneet Pikililyä korjaamaan heidän neljä käytöstä poistettua eRanger-moottoripyöräambulanssiaan. Vaikka ne eivät ole kuin kolme vuotta vanhoja, ne on hylätty käytöstä. Syynä on ollut huoltamattomuus ja erikoisosaamisen sekä laadukkaiden varaosien puute.

Kyse on isosta tragediasta, sillä näitä neljää mp-ambulanssia todella tarvittaisiin alueella, jossa asuu kaikkiaan 700 000 ihmistä. Alue on maaseutua, ja tällä hetkellä koko ison alueen tarpeita palvelee yksi ainoa perinteinen ambulanssi.

Tällaisia mp-ambulansseja - elintärkeitä huonoissa tieolosuhteissa - Pikilily yrittää korjata. Pikililyn joukkorahoituskampanjasivu.

Tällaisia mp-ambulansseja - elintärkeitä huonoissa tieolosuhteissa - Pikilily yrittää korjata. Pikililyn joukkorahoituskampanjasivu.

Käytännössä siis, mikäli ei ole varaa taksiin, on lähes mahdotonta päästä sairaalaan hätätapauksessa, mistä tietysti aiheutuu ongelmia sairaalaan pyrkijöille. Tansaniassa kuolee joka päivä 24 naista raskauden ja synnytyksen aikana, usein sen vuoksi, että he eivät saa lääkärinapua tai eivät vain pääse sairaalaan.

Pikilily työskentelee ja etsii paraikaa 3500 punnan rahoitusta kunnostaakseen ensin yhden moottoripyöräambulanssin Sengeremaan. Sitä varten on järjestetty joukkorahoitushanke, jonka kautta sinäkin voit antaa tukeasi heille. Lahjoitussivustolle pääset tästä. Hanketta on jäljellä enää 14 päivää, joten pidä kiirettä. Voit myös auttaa heitä jakamalla kampanjasivua Facebookissa.

Tavoitteena on kattaa hankkeen avulla kaikki kustannukset 60 päivän ajalta mukaan lukien kahden kuljettajan palkat, varaosat jne. eRanger-pilotin avulla he toivovat myös oppivansa mahdollisimman paljon tämän palvelun operoimisesta Sengeremassa.

Pieniä askeleita, suuria tavoitteita

Pikililyn ensimmäinen askel oli perustaa yhteisöllinen huoltokorjaamo Mwanzaan. Tavoitteena hankkeessa oli saada aikaan puhdas ja järjestyksessä oleva paikka, mihin minkä tahansa moottoripyörän voi tuoda luotettavaan, turvalliseen ja korkealuokkaiseen huoltoon, mihin kenellä tahansa on varaa.

Korjaamo on samalla paikka, missä naisia voidaan harjoitteluvaiheen avulla kouluttaa tekemään moottoripyörien perushuoltoja. Sitten he voivat ansaita tuloja myymällä tätä osaamistaan eteenpäin huoltokorjaamossa. Aikaa myöten he voivat kehittää näitä taitojaan ja oppia huippumekaanikoiksi.

Claire Elsdon - nainen jolla on unelma - Hyväntoivonniemellä.

Claire Elsdon - nainen jolla on unelma - Hyväntoivonniemellä.

Samalla huoltokorjaamoa voidaan käyttää kaikenlaisessa aiheeseen liittyvässä opetuksessa alkaen tieturvallisuudesta ja kypärän käytön tärkeydestä. Sinne voidaan myös ajan myötä perustaa Mwanzan ensimmäinen koulu, jonka erityisfokus on mp-naiskuljettajien ajo-opetuksessa.

Pikilily järjesti ensimmäisen joukkorahoitushankkeensa jo syys/lokakuussa 2016. Tällöin se onnistui keräämään rahaa tilojen korjaamiseen sekä työkalujen ja naisten harjoittelukäyttöön tarkoitetun kahden moottoripyörän hankkimiseen.

Ensimmäiset harjoittelijaoppilaat lienee tätä kirjoitettaessa jo valittu, ja koulutus alkanut tai alkamassa. Mikäli Pikilily saa mp-ambulanssien korjaamiseen riittävästi rahaa, korjataan ne tietenkin oppilastöinä Pikililyn omassa korjaamossa ja myös kuljettajat koulutetaan sen toimesta. Pidetään peukkuja.

Pikililyn omille nettisivuille pääset tästä, ja Facebook-sivuille tästä.