EU:n katsastusdirektiivin mukaisesti moottoripyörien määräaikaiskatsastus pitäisi ottaa käyttöön vuoden 2023 mittaan.

Suomen Motoristit Ry. eli SMOTO sai asiaa liikenne- ja viestintäministeriöstä tiedustellessaan seuraavan vastauksen 31.8.2021:

"Suomi ei ole ottamassa käyttöön katsastusta kyseessä oleville ajoneuvoille, eli Suomi jatkaa nykyistä käytäntöä.

Suomi on ottanut käyttöön vaihtoehtoisia tehokkaita liikenneturvallisuustoimenpiteitä. Liikenne- ja viestintäministeriöstä on toimitettu komissiolle vastaus maaliskuussa 2019, jossa on eritelty näitä vaihtoehtoisia toimenpiteitä. Toimenpiteinä tässä vastauksessa mainittiin muun muassa a) infrastruktuurin parantaminen, b) ajokorttilain uudistus sekä c) mopo- ja moottoripyörästrategia 2025. Lisäksi mopojen ja moottoripyörien turvallisuutta on käsitelty parhaillaan valmisteilla olevassa Liikenneturvallisuusstrategiassa."

Liikenne- ja viestintäministeriö toteaa lisäksi:

"Nykyisen käytännön jatkamista Suomessa puoltaa esimerkiksi se, että moottoripyöräkausi on melko lyhyt, eikä moottoripyöriä/mopoja käytetä yhtä paljon liikenteessä kuin esimerkiksi Etelä-Euroopassa."

Vastaajana oli Liikenne- ja viestintäministeriön tieto-osaston automaatioyksikkö.

Suomalaisten motoristien edunvalvoja SMOTO kiitti osastoa selkeistä vastauksista. Kiitoksiiin yhtyy myöskin Motouutisten toimitus ja lisäksi arvatenkin reilut parisataatuhatta suomalaista motoristia.

Suomen ajoneuvolaissa ei ole säädetty moottoripyörien määräaikaiskatsastuksesta, joten jos määräaikaiskatsastus joskus tulee moottoripyörille, se tulee EU:n katsastusdirektiivin myötä. Suomen kanta on SMOTOnkin mielestä perusteltu ja järkevä.

SMOTOn sivulle pääset tästä.

Aiheesta aiemmin:

Edunvalvonta: moottoripyörien katsastus on tulossa väkisin – voiko alan toimijoiden yhteistyö pelastaa, mitä pelastettavissa on?

Moottoripyörien määräaikaiskatsastus tulossa Ranskaankin – vaan mitä saivatkaan motoristien edunvalvojat aikaan?