– Uusi laite mahdollistaa mobiilin käytön. Tästä on suuri hyöty varsinkin haja-asutusalueilla, jossa epäiltyä ei tarvitse kuljettaa poliisilaitokselle tarkkuusalkometrikokeeseen, vaan oikeudessa pitävä tulos saadaan autossa paikan päällä, poliisiylitarkastaja Risto Lammi Poliisihallituksesta sanoo.

Nyt käyttöön otetut Evidenzer Mobile 240 -tarkkuusalkometrit on hankittu vuonna 2009, mutta tulosten luotettavuuden ja tarkkuuden varmistamisen takia ne otetaan käyttöön vasta nyt. Käyttöön tulevat tarkkuusalkometrit ovat suorituskyvyltään vastaavia kuin nykyisin käytössä olevat Dräger Alcotest -tarkkuusalkometrit. Niitä voidaan liikutella ja käyttää ajoneuvoissa. Puhallutus tapahtuu entiseen tapaan: kaksi puhallusta kolmen minuutin välein.

Mittauslaitteistoon kuuluu sovellus, jolla hallinnoidaan mittaustapahtumaa ja toteutetaan mittaustietojen siirto laadunvalvonnan seuraamiseksi. Laadunseurannan hoitaa poliisiorganisaation ulkopuolinen taho eli Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL. Se on jo vuosia vastannut myös käytössä olevan Dräger Alcotest -tarkkuusalkometrin laadunseurannasta.

Vastaavia laitteita on käytössä myös muissa Pohjoismaissa