Vastausten perusteella kolmion takaa eteen tulevat autot ja vastaantulijan kääntyminen eteen koetaan motoristien keskuudessa vaarallisimmiksi tilanteiksi liikenteessä. Valtaosa vastanneista (69%) piti moottoripyöräilyä vaarallisempana tai erittäin paljon vaarallisempana kuin henkilöautolla ajamista.

Lisäksi motoristit ovat huolissaan autoilijoiden kykyyn huomioida motoristit liikenteessä. Motoristien mielestä tätä voitaisiin parantaa opettamalla autoilijoita huomioimaan paremmin motoristit.

Liikenneturvallisuus syntyy yhteistyöllä, toiset huomioimalla ja tiedostamalla mitä itse tekee

Ajo-olosuhteet, varusteet

Kyselyssä selvisi, että 66% motoristeista pyrkii välttämään ajamista huonoissa olosuhteissa ja siten parantamaan omaa turvallisuuttaan. Valtaosa (72%) motoristeista on hankkinut omasta mielestään parhaat mahdolliset ajovarusteet.

Vastanneista moottoripyöräilijöistä yli 90% käyttää asianmukaisia ajokenkiä tai -saappaita, ajotakkia ja -hanskoja. 70% motoristeista koki, että turvavarusteiden hintaa alentamalla niiden käyttö lisääntyisi ja turvallisuus parantuisi. 60% motoristeista olisi valmis käyttämään värikkäämpiä ajovarusteita.

Näkyminen, huomioiminen

92% motoristeista vastasi, että turvallisuus paranisi muistuttamalla ja opettamalla autoilijoita huomioimaan motoristit paremmin. 92% moottoripyöräilijöistä kokee kolmion takaa eteen tulevat autoilijat suurimpana riskinä.

Muita tieliikenteen riskejä aiheuttavia tilanteita olivat esim. vastaantulijoiden kääntyminen eteen, rattijuopot ja se, että muut tienkäyttäjät eivät näe motoristia. 83% motoristeista piti suurena riskinä liian lähellä perässä ajavia autoilijoita.

Huomionarvoista oli se, että yli 50% motoristeista koki turvallisuuden lisääntyvän moottoripyöräilijöiden jatkokoulutuksen määrän kasvaessa.

Taustat

Kyselyyn vastasi 2714 motoristia, joista 85% oli miehiä ja 15% naisia. Vastaukset jakaantuivat siten, että 20% vastanneista oli alle 35 -vuotiaita. 41% oli 36 – 50 -vuotiaita ja loput 39% yli 51 -vuotiaita.

Valtaosa (70%) vastanneista on harrastanut moottoripyöräilyä yli 6 vuotta. Ajomäärä viime kesänä jakautui siten, että 5001 – 10 000 km ajoi 34% ja yli 10 000 km ajoi 24%. Lopuille 20%:lle ajokilometrejä kertyi alle 3 000 km.