Laki allekirjoitettiin viime perjantaina, ja se laillistaa moottoripyöräilijöille käytännön ajaa kaistojen välissä pystyäkseen liikkumaan muuta liikennettä nopeammin. Laki astuu voimaan vuoden 2017 ensimmäisenä päivänä, ja sen yksityiskohdat ovat vielä työn alla. Niistä puolestaan päättää Kalifornian Highway Patrol, liikennepoliisi.

Kaistojen välissäajo aiheuttaa usein jännitteitä moottoripyöräilijöiden ja autoilijoiden välillä. Moottoripyöräilijöiden näkemys asiasta on, että se tekee ajamisesta turvallisemman vähentäessään peräänajetuksi tulemisen riskiä. Samalla se pienentää ruuhkia. Autoilijoiden mielestä se on levotonta ja tekee heille liikenteen seurannasta raskaampaa.

Poliisin mielestä olennaisinta uudessa laissa on se, että autoilijoiden on sallittava kaistojen välissä ajaminen. Heidän tulevan ohjeistuksensa ydinkohta on se, miten kovaa vauhtia moottoripyöräilijä voi ajaa kaistojen välissä sekä miten paljon nopeammin moottoripyöräilijä voi ajaa kuin mahdollisesti ruuhkautunut muu liikenne.

Levoton ajo on aina laitonta

Vaarallisesti ajaminen on tietysti aina vastoin lakia, mutta ohjeistus antaa myös poliisille selkeän käsityksen siitä, mikä on vaarallista tai levotonta ajoa, ja mikä ei. Poliisi tekee asiassa yhteistyötä Liikenneministeriön, muitten valtion virastojen sekä moottoripyöräilyn turvallisuusjärjestöjen kanssa.

Vuonna 2013 Kalifornian Liikkuva Poliisi laittoi internet-sivuilleen ohjeistuksen siitä, mikä on oikea tapa ajaa kaistojen välissä. Silloin näkemys oli se, että maksiminopeus, millä voi ajaa kaistojen välissä olisi noin 50 km/h ja muuta liikennettä nopeammin voisi ajaa korkeintaan 15 km/h. Ohjeet vedettiin kuitenkin vuotta myöhemmin pois, koska joku valitti siitä, että poliisilla ei ole valtuuksia moiseen, kun asiaa koskeva lainsäädäntö puuttuu.

Tutkimuslaitoksen näkemys

Lain ensi versioissa oli kehitysvaiheessa vielä kirjattuna, että maksimi ajonopeus kaistojen välissä voisi olla 80 km/h ja muuta liikennettä nopeammin voisi ajaa 20 km/h. Tämä oli UC Berkeley’s Safe Transportation Research and Education Center -tutkimuslaitoksen selvityksen mukaan vielä suhteellisen turvallista. 

Tutkimuksessa selvisi myös, että kaistojen välissä ajavat ovat useimmiten kokeneita kuljettajia, jotka kokevat olonsa turvallisemmaksi kaistojen välissä kuin peräkkäin autojen kanssa ajaessaan.

Moottoripyöräilijät uskovat, että uusi lainsäädäntö auttaa siinä, että kaistojen välissäajamisesta tulee turvallisempaa, kun autoilijoiden on pakko ottaa moottoripyöräilijät huomioon, ja nopeuttaa moottoripyöräilijöiden matkantekoa.

Autoilijoiden kannalta ongelmana on tietysti nähdä tai huomata moottoripyöräilijät kaistojen välissä. Varsinkin rekoissa on paljon pimeitä kulmia.

Kaliforniassa ei ennen lain viime perjantaista allekirjoitusta kaistojen välissäajo ollut kiellettyä tai sallittua, mikä aiheutti turhautumista ja sekaannuksia. Se kertonee samalla Yhdysvaltain ja Suomen lainsäädännön erilaisuudesta. Mikä siellä ei ole kiellettyä, voi olla sallittua, mutta mikä Suomessa ei ole sallittua, on pääpiirteiltään kiellettyä.

Asiasta kertoi ensin Daily News. Mitä mieltä olet, pitäisikö kaistojen välissäajo sallia moottoripyörilijöille meilläkin?