Yhteistyössä ovat mukana Highways England, joka vastaa Englannin liikenneministeriön alaisena moottoriteiden ja suurimpien valtateiden ylläpidosta, National Police Chiefs’ Council (NPCC), eli Kansallinen poliisijohtajien neuvosto sekä Motorcycle Industry Association (MCIA), joka puolestaan on sikäläinen Moottoripyöräteollisuuden liitto.

Uusi liittoutuma julkaisi valkoisen kirjan nimeltä "Toteuttamassa moottoripyöräilyn tarjoamia mahdollisuuksia: Moottoripyöräilyn turvallisuus- ja liikennepoliittinen kehys" (Realising the Motorcycling Opportunity: A Motorcycle Safety and Transport Policy Framework).

Kehyksessä tunnistetaan seitsemän avainaluetta, jotka "tekisivät tiet turvallisemmiksi kaksipyöräisten moottoroitujen ajoneuvojen kuljettajille", sekä todetaan ne käytännön toimenpiteet, millä tavoitteet saavutettaisiin. Näihin kuuluvat turvallisempi infrastruktuuri, tienkäyttäjien koulutuksen laajentaminen sekä tietoisuuden lisääminen ja koulutus.

Kehykseen sisältyy "turvallisten järjestelmien lähestymistapa", joka on kumppanusten mukaan "nykyään laajasti hyväksytty" ohjaavana periaatteena tieturvallisuuden ammattilaisten parissa. Tätä tukee sen ymmärtäminen, että ihmiset ovat erehtyväisiä ja tekevät virheitä, joiden vaikutusta voidaan lieventää "anteeksiantavalla" suunnittelulla.

Liikennesuunnitteluun mukaanotto on turvallisuuden avain

Kehyksen ensimmäinen versio julkaistiin NPCC:n ja MCIA:n toimesta 2014. Poliisi ja tieturvallisuuden asiantuntijat totesivat, että ainoa tapa, millä pystytään vähentämään motorisoitujen kaksipyöräisten kuljettajien haavoittuvuutta, on ottaa huomioon heidän tarpeensa valtavirran liikennesuunnittelussa.

Ruuhkien jatkuvasti kasvaessa, kumppanit toteavat, on todennäköistä, että entistä useammat haluavat siirtyä kaksipyöräisten käyttöön. Sen vuoksi uusi kumppani, Highways England on tuottanut päivitetyn version kehyksestä. 

Uusi valkoinen kirja myös neuvoo avaamaan moottoripyörien tuomat hyödyt sekä demonstroimaan käytännössä, miten ne tarjoavat käytännöllisen ratkaisun ruuhkiin ja samalla parantavat henkilökohtaista liikkuvuutta ihmisille, joilla ei ole tarjolla muita liikkumisen keinoja.

Highways Englandin pääinsinööri Mike Wilson toteaa, että "Turvallisuus on pääprioriteettimme, ja lähdemme siitä, että ketään ei pitäisi vahingoittaa kun hän on matkustamassa tai työskentelemässä tieverkossamme".

– Olemme sitoutuneet vähentämään moottoripyöräonnettomuuksien sekä kuolonuhrien määrää teillämme sekä parantamaan sitä, miten moottoripyöräilijät kokevat tiet. Vaikutusvaltainen kumppanuus teollisuuden ja poliisin kanssa tukee sitoumistamme tähän.

Motoristit liian pitkään nokkimisjärjestyksessä alimpina

– Poliisipalvelut ovat etulinjassa, kun joudumme kohtaamaan sen murheen mitä perheille ja yhteisöille aiheutuu tieliikenteen onnettomuuksista, totesi puolestaan apulaispoliisipäällikkö Tim Madqwick, joka toimii myös NPCC:n moottoripyöräpuolen vetäjänä.

– Highways England tuo mukaan merkittävän määrän resursseja tähän kunnianhimoiseen hankkeeseen sekä taloudellisesti että vaikutusvallan, asiantuntemuksen ja todistepohjaisen päätöksenteon osalta. Kun tähän vielä lisätään poliisien tuki, meillä on käsissämme hieno mahdollisuus parantaa moottoripyörien kuljettajien asemaa, MCIA:n turvallisuus- ja koulutusjohtaja Karen Cole kertoo.

– Motoristit ovat olleet liian pitkään nokkimisjärjestyksen pohjalla, kun puhutaan liikenteen hallinnasta ja tiesuunnittelusta.

– Usein "turvallisuusneuvonta" on heikosti naamioitu yritys pitää ihmiset erossa moottoripyöristä ja skoottereista pikemmin kuin aito yritys vähentää heidän haavoittuvuuttaan. On tärkeää tunnistaa motoristien liikumisvälinevaihtoehto sekä ottaa huomioon heidän tarpeensa vastaavasti. Moottoripyöräilijöiden huomiottajättäminen lisää heidän haavoittuvuuttaan, Cole päättää.

Asiasta kertoi Roadsafetygp.

Kaksi vuotta sitten MCIA ja Poliisiupseerien liitto vaativat lisää moottoripyöriä teille tieturvallisuuden parantamiseksi. Heillä oli myös selkeät keinot tilanteen parantamiseksi.

Ehdotukset moottoripyöräilyn rohkaisemiseksi:

  • - Samat teoriakokeet sekä autoilijoille että motoristeille.
  • - Pakollisia oppitunteja kouluun tienkäyttäjien tiedostamiseksi.
  • - Moottoripyöräilyn mukaanotto tieliikennesuunnitteluun pyöräilyn, kävelyn ja julkisen liikenteen kanssa.
  • - Sähköautojen verohelpotusten laajentaminen myös sähköisiin moottoripyöriin.
  • - Päivitys ajotaitoon niille, joilla on ajokortti pienempään pyörään, mutta haluvat vaihtaa sen isompaan.
  • - Uudet johdonmukaiset ja tarkoituksenmukaiset pukeutumis- ja välinestandardit.
  • - Poliisin pitämiä turvallisen ajon kursseja ympäri kansakunnan.
  • - Koulutusta epäsosiaalisesti käyttäytyville kuljettajille.

Aiheesta aiemmin sivuillamme: Poliisi: ihmisiä pitää rohkaista ajamaan enemmän moottoripyörillä