Artikkelissa kerrotaan, miten pääministeri Juha Sipilän muodostama Keskustapuolueen, Kokoomuksen ja Perussuomalaisten muodostama hallitus aikoo määrätä uuden vuotuisen veron moottoripyörille, joiden kuutiotilavuus on yli 125 cm3, ja jotka on rekisteröity käyttöön. Aiottu vero on 150 euroa 12 kuukaudelta, ja sillä pyritään keräämään 25 miljoonan euron summa. Vero astuu hallituksen suunnitelmien mukaan voimaan 1.5.2017.

Jutussa kerrotaan, että Suomen Motoristit ry (SMOTO) on kommentoinut veron sisältävän monia perustavanlaatuisia virheitä, jotka tekevät veron täytäntöönpanon täysin hyväksymättömäksi. Vero on ristiriidassa ympäristöön ja turvallisuuteen painottuvan eurooppalaisen ajoneuvoverotuksen kanssa. Lisäksi vero kohtelee eriarvoisesti erilaisia tienkäyttäjäryhmiä. 

Koska verolla on dynaamisia vaikutuksia moottoripyöriin liittyvään kulutukseen, uusi vero pienentäisi hallituksen verokertymää. Lisäksi verosta olisi haittaa koko elinkeinolle ja työllisyydelle. Tämäntyyppiset lait, mitä Suomen hallitus nyt kaavailee, ovat olleet yleisiä kaukana menneisyydessä, mutta poistettu käytöstä aikaa sitten.

Vero on luonteeltaan omaisuuvero ja kohdistuu suoraan moottoripyörän omistamiseen. Samanaikaisesti autojen olemassa olevat vuotuiset verot maksetaan päiväkohtaisesti ja ympäristönäkökohtien, polttoaineenkulutuksen tai painon mukaan. Koska näitä samoja piirteitä ei ole sisällytetty moottoripyörien veroon, kyseessä on räikeän epätasa-arvoinen kohtelu eri tienkäyttäjäryhmien välillä. Lisäksi, koska ajokausi on Pohjolassa lyhyt, veron taksa per käytössäolopäivä on paljon korkeampi kuin autojen. Lisäksi uusi vero hidastaa moottoripyöräkannan uusiutumista, joka puolestaan on ristiriidassa hallituksen asettamien ympäristö- ja turvallisuustavoitteiden kanssa.

SMOTOn tekemän veron vaikutusarvion sekä motoristien käyttäytymistutkimuksen mukaan valtio ei saa kaipaamaansa rahoitusta uudelta verolta. Tällä hetkellä suomalaiset moottoripyöräilijät maksavat moottoripyöristään rekisteröinnin yhteydessä sekä autoveroa että arvonlisäveroa. Lisäksi he maksavat kaikista osista ja vakuutuksista 24 % arvonlisäveroa. Päälle he maksavat polttoaineesta polttoaineveroa ja arvonlisäveroa yhteensä euron per litra.

Moottoripyöräalan yritykset työllistävät satoja veroja maksavia työntekijöitä. Matkailuala ja sen palvelut maksavat niinikään arvonlisäveroja motoristeille myymistään tuotteista ja palveluista.

FEMA toteaa artikkelissa, että veron haittavaikutukset laskevat moottoripyöräilyyn liittyvää kulutuskysyntää, ja lopputuloksena on se, että hallitus menettää enemmän verotuloja kuỉn kuvittelee saavansa niitä veron avulla. SMOTOn tutkimuksen mukaan suuri osa motoristeista vähentää moottoripyöräilyyn liittyvien esimerkiksi varaosiin, tarvikkeisiin, palveluihin ja kotimaiseen moottoripyörämatkailuun takoitettujen varojensa käyttöä, sekä tietysti jättää vaihtamatta moottoripyöräänsä.

Valtio menettää täten autovero-, arvonlisävero- sekä polttoaineverotuloja, ja mikä pahinta tuloveroja moottoripyörätoimialan kuolemankierteen ja työpaikkojen menetyksen myötä. 

Uuden veron valmistelu on ollut esimerkki parlamentaarisen järjestelmän täydellisestä laadun pettämisestä.

Sekä SMOTO että moottoripyöräalan maahantuojat ja kauppiaat ovat ohjastaneet poliitikkoja asiassa ja huomauttaneet veron negatiivisista kerrannaisvaikutuksista, Siinä missä muut puolueet ovat ymmärtäneet SMOTOn esittämät faktat, on käynyt ilmi, että Keskustapuolue ja Perussuomalaiset ovat jääräpäisesti veron kannalla. Suomalaiset moottoripyöräilijät ja äänestävä yleisö eivät voi hyväksyä sellaista ylimielisyyttä ja vaikutuksiltaan haitallisen veron läpiajamista pakkokeinoin, FEMAn artikkelissa todetaan.

SMOTO etsii tukea kaikilta motoristeilta Euroopassa, jotta tämä Suomen hallituksen aikomus tulisi tunnetuksi kaikkialla.