SMOTOn Tiestön kunto 2017 -kyselyssä kartoitetaan myös tietoja ajomäärästä kuluneelta ajokaudelta. Tarkoituksena on saada luotettavaa tietoa siitä, miten paljon moottoripyörillä todellisuudessa ajetaan.

Kyselyn tulokset esitetään tieverkoston kunnosta vastaaville viranomaisille ja toimijoille. Tavoitteena on liikenneturvallisuuden parantaminen ja se, että motoristit huomioidaan jatkossa liikenteessä tasavertaisina osapuolina teiden rakentamista ja kunnossapitoa suunnitellessa.

Tulostietoja käytetään taustoittamaan SMOTOn edunvalvontatyötä kontakteissa päättäjien ja liikenteen eri toimijoiden kanssa. Ajomäärästä kerättävillä tiedoilla on yhdessä Trafin tietojen kanssa mahdollista tarkentaa moottoripyöräkannan vuotuista ajosuoritetta. Ajosuoritteella on merkitystä mm. moottoripyöräilyn kokonaispäästöjen laskennassa.

Kyselyn tulokset julkaistaan SMOTOn nettisivuilla. Kyselyyn vastataan nimettömänä eivätkä yksittäisen vastaajan vastaukset näy kyselyn tuloksissa. Tuloksissa julkaistaan pelkästään kunkin kysymyksen yhteenvetotiedot. Vastaamiseen menee ainoastaan muutama minuutti. Kysely on avoinna sunnuntaihin 12.11.2017 saakka.

Kyselyyn pääset vastaamaan tästä