Älyliikenne tarjoaa mahdollisuuksia liikenneturvallisuuden parantamiseen monella tasolla. Tällä hetkellä miltei kaikki aiheeseen liittyvä keskustelu ja suunnittelu tapahtuu autoilun ehdoin.

Senkin vuoksi on hyvä, että viranomaiset ja moottoripyöräilyn edustajat ja asiantuntijat kokoontuvat saman pöydän ääreen keskustelemaan aiheesta ja sen monista ulottuvuuksista. 

Motoparlamentti lähetetään livenä netin kautta. Linkki klo 12.00 alkavaan livelähetykseen tässä.

Alla pieni osa SMOTOn ITS-statementin yhteenvedosta, jotta on helpompi käsittää, miten monimuotoisesta, meidän kaikkien (motoristien) elämään vaikuttavasta asiasta on kyse:

"SMOTO kannattaa älyliikenteen ratkaisujen tutkimista, kehittämistä, innovointia ja kokeiluja.

SMOTO korostaa, että älyliikenteen ratkaisut eivät saa aiheuttaa tarpeetonta tai kohtuutonta kustannusta motoristeille.

SMOTO korostaa, että autoihin kehitetyt anturit ja toimilaitteet eivät lähtökohtaisesti sovellu käytettäväksi moottoripyörissä. Moottoripyörissä käytettäväksi tarkoitettujen älyliikenteen ratkaisujen suunnittelussa, tutkimuksessa, kehittämisessä ja innovoinnissa on otettava huomioon motoristien tarpeet, vaatimukset ja rajoitukset sekä moottoripyörän dynaamiset ja kinematiikan ominaisuudet sekä käyttötavat ja -ympäristöt.

SMOTO edellyttää, älyliikenteen ratkaisujen asentaminen ja käyttäminen moottoripyörässä ei ole pakollista ja ratkaisut voidaan kytkeä pois käytöstä. SMOTO kannattaa vapaaehtoisesti asennettavissa olevia 112 eCall-järjestelmää, alkolukkoa, etäkäytettävää luvattoman käyttöönoton estolaitetta ja varastetun ajoneuvon seurantaa.

SMOTOn kanta on, että ilman motoristin yksiselitteistä lupaa ei älyliikenteen ratkaisuissa ja palveluissa saa kerätä, säilyttää tai prosessoida sellaista tietoa, joka loukkaisi käyttäjän tietoturvaa tai yksityisyyttä eikä sellaista tietoa, joka vaatii henkilötietorekisterin ylläpitoa."