Eduskunta hyväksyi kesäkuussa 2017 Iitin ja Kouvolan välillä toteutettavan Vt 12 Tillola–Keltti -hankkeen 14 miljoonan euron valtion rahoitusosuuden ehdollisena. Ehtona oli yksityisen rahoitusosuuden löytyminen Kymi Ring -ratahankkeelle. Kun ratayhtiö sai 10 miljoonan euron yksityisen rahoituksen kasaan huhtikuussa 2018, asia toteutui siltä osin. Lisäksi Iitin kunta tutkii vielä mahdollisuuksia osallistua hankkeen rahoittamiseen.

Tiehankkeen toteuttajaksi valittiin Destia Oy viime kesänä tehdyn kilpailutuksen perusteella ja rakennustyöt alkavat toukokuussa. Rakennuttajakonsulttina toimii Ramboll CM Oy. Tieosuuden kehittämiseen ja liittymäjärjestelyihin on vaikuttanut Iitin kunnan puolelle suunniteltu ja kaavoitettu Kymi Ringin moottoriratakeskus.

Turvallisuutta keskikaiteellisella ohituskaistatiellä

Valtatie 12 parannustyöt osuudella Tillola-Keltti parantaa liikenneyhteyksiä ja tieosuuden liikenneturvallisuutta osana Lahti-Kouvola-välin kehittämistä. Tällä hetkellä tie on vilkasliikenteinen, huonokuntoinen ja onnettomuusherkkä, joten siitä rakennetaan keskikaiteellinen ohituskaistatie.

Kymi Ring-moottoriratakeskuksen kohdalle rakennetaan eritasoliittymä ja valtatien rinnakkaistie mahdollistaa turvallisen kevyen liikenteen yhteyden Kausalan ja Kouvolan välillä.

Koko projektin kustannusarvio 17,2 milj. euroa, josta valtion osuus on 14,0 miljoonaa. Kuntien ja johto- ja laiteomistajien osuus on 3,2 milj. euroa.