Vuonna 2016 EU hyväksyi uuden säädöksen, joka koskee henkilökohtaisia suojavarusteita. Se astui voimaan 21. huhtikuuta 2018, vaikkakin edellisen standardin mukaiset vaatimukset täyttäviä varusteita voi myydä 21. huhtikuuta 2023 asti, mikäli niiden sertifiointi ei vanhene sitä ennen.

Yksi uuden säädöstön elementeistä oli, että se koskee nyt myös moottoripyörien ajovarusteita. Odotimme uusia testausstandardeja niitä varten, ja nyt odotus on päättynyt.

Monien vuosien ajan EU:n teknisen standardointikomitean jäsenet ovat keskustelleen motoristia suojelevien ajovarusteiden uusista testistandardeista. Hyväksytty versio näki päivänvalon 11.3.2020.

Uusien standardien olemassaolosta tulee tiedottaa kansallisella tasolla tämän vuoden kesäkuun 30. päivään mennessä ja ne tulee ottaa käyttöön kansallisella tasolla uusista, identtisistä kansallisista standardeista tiedottamalla syyskuun loppuun mennessä.

Lopulta 31. maaliskuuta 2023 säädösten kanssa ristiriidassa olevat tuotteet joudutaan poistamaan markkinoilta. Siihen asti kaupan saattaa hyvinkin olla vanhojen standardien mukaan testattuja varusteita.

Taustaa

Ennen vuotta 2016 ei ollut olemassa yksittäisiä kuljettajia koskevia säädöksiä moottoripyöräasujen osalta, vaikkakin oli olemassa määräyksiä suojusten ja ajoasujen suojaavuuden osalta ammattikuljettajia koskien. Ne käsittelivät ammattikuljettajien suojaavien ajovarusteiden designia, valmistusta, sekä markkinointia.

Tämä korvattiin vuonna 2016 ns. PPE- (personal protective equipment) säädöksellä, joka kattaa henkilökohtaisten suojavarusteiden designin, valmistuksen ja markkinoinnin. Se määrittää lailliset velvoitteet, jotka varmistavat, että PPE tarjoaa EU:n sisäisillä markkinoilla parhaan mahdollisen turvan riskeiltä.

Tämä lainsäädäntö ei kuitenkaan määritä standardeja, siinä todetaan vain, että henkilökohtaisten suojavarusteiden pitää täyttää olennaiset terveydelliset ja turvallisuusvaatimukset, jotka määritetään lisäosassa II. Ja "että se sisältää direktiivit arvioinnin organisoinnista, luokittelusta, ohjeista, näytöstä jne.". Lisäksi henkilökohtaisten suojavarusteiden pitää tarjota riittävää suojaa niitä riskejä vastaan, joista sen on tarkoitus suojata kuljettajaa".

Lainsäädäntö myöskin asetti vain olennaisimmat vaatimukset henkilökohtaisten suojavarusteiden osalta, kun taas tekniset yksityiskohdat kopioitiin CEN:ltä, EU:n standardointilaitokselta.

Testistandardit

Tällä hetkellä on julkistettuna kuusi testistandardia:

Ensimmäinen osa eli European Standard (EN 17092-1:2020) kuvaa suojavarusteiden testauksessa käytettäviä testimetodeja.

Toinen osa (EN 17092-2:2020) määrittää yleisvaatimukset moottoripyöräilijöiden Class AAA:n suojavarusteille. AAA-luokka tarkoittaa korkean suojaavuuden ajovarusteita, niitä, jotka tarjoavat parhaan suojan vahinkoja vastaan.

Kolmas osa (EN 17092-3:2020) määrittää toiseksi parhaan suojavarusteluokan yleiset vaatimukset AA-luokan keskisuojaavien varusteiden osalta.

Neljännessä osassa taas (EN 17092-4:2020) annetaan määrittelyt kevyesti suojaavia ajovarusteita, luokkaa A varten.

Viides osa puolestaan (EN 17092-5:2020) kuvaa luokan B kevyiden, hankaukselta suojaavien ajovarusteiden vähimmäisvaatimukset. Ne antavat käyttäjälleen vain rajoitetun suojan onnettomuutta vastaan.

Kuudes, luokka C, (EN 17092-6:2020) tarjoaa puolestaan pelkkiä iskusuojaimia, jotka niinikään antavat vain rajoitetun suojan käyttäjälleen.

Normaalimotoristin kolme standardia

Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että keskivertomoottoripyöräilijälle jää tarjolle kolmen eri luokan varusteita: AAA, AA ja luokka A.

Luokka AAA on raskain ja ehkä vähiten mukava ylläpidettävä, mutta tarjoaa parhaan suojauksen onnettomuudessa.

Luokka AA on kevyempi ja mukavampi, mutta myös suojaa vähemmän.

Luokka A taas on kevyin ja mukavin sekä myös heikoimmin suojaava.

Vielä ei ole tietoa, mitä tämä käytännössä merkitsee esimerkiksi moottoripyörien vakuutusten osalta, merkitseekö mitään. Valmistajille se kuitenkin asettaa paineita toteuttaa ja testata hyväksyttävästi tuotteensa johonkin tiettyyn luokkaan.

Joka luokalle; eri A-versiot, B- ja C- on kuitenkin eri testistandardit, joilla selvitetään tuotteen hankauksensietokykyä, saumojen kestävyyttä, repeytymisen kestoa, iskunvaimennuskykyä, pestävyyttä, ergonomiaa jne.

Emme tietenkään osaa kertoa, mitkä varusteet mitenkin hyvin istuvat ja suojaavat käytännössä. Varmasti uudistuksesta kuitenkin on aikaa myöten hyötyä: suojausluokka kertoo myös siitä, mikä asussa maksaa.

Asiasta lisää FEMA:n sivuilla.