Tämä tapahtui paljon ennen elokuun puoliväliä, jolloin SMOTO kävi tarkastamassa tien paikan päällä ja siitä tehtiin juttu, joka julkaistiin 22.8. Jo silloin oli tiemerkinnät maalattu sekä tien keskellä että laidoilla oleviin uriin, joten tie oli sen näköinen, ettei sitä aiotakaan korjata, kerrotaan SMOTOn julkaisemassa tiedotteessa.

Syyskuussa SMOTOn paikallisen jäsenkerhon MC Club Härmän viisitoistamoottoripyöräinen iskujoukko kävi virallisesti koeajamassa tieosuuden. Kukin kuljettaja pohti omaan kokemukseensa nojautuen väärin jyrsityn tieosuuden vaarallisuutta, ja vastasi kyselytutkimukseen.

15-henkisessä joukossa on runsaasti ajokokemusta. Seitsemällä kuljettajalla oli yli 20 vuoden moottoripyöräilykokemus, ja vähiten ajaneillakin peräti 6-10 vuotta.

SMOTOn jäsenkerhon MC Club Härmän 15 vapaaehtoisen testiryhmä valtatiellä 19.

40 % kuljettajista oli sitä mieltä, että tien kunto oli erittäin tai paljon huonompi kuin maanteillä keskimäärin ja lisäksi 20 % että kunto oli hieman huonompi.

53,3 % kuljettajista oli sitä mieltä, että tie oli vaarallisesti tai todella vaarallisesti urautunut.

Yhtä lukuunottamatta motoristit olivat sitä mieltä, että pituussuuntainen ura on joko vaarallinen tai erittäin vaarallinen ylitettäessä, ja kaikki olivat sitä mieltä, että pituussuuntaisesta urituksesta tulisi varoittaa liikennemerkillä.

14 viidestätoista kuljettajasta oli sitä mieltä, että pitkittäisen uran ylittäminen on moottoripyörällä joko paljon tai todella paljon vaarallisempaa kuin autolla.

Urien kunto syyskuussa koeajon aikaan.

Urien pohjat kuluneet rikki

Nyt lokakuussa tilanne on pahentunut entisestään. Tien päällystys on kulutuksen seurauksena pettänyt keskikohdan urissa. Urien pohjilla on selviä reikiä, jotka tietenkin syventävät uria ja keräävät niihin vettä. Jolleivat urat olleet jo aiemmin välittömän hengenvaarallisia moottoripyöräilijöille, niin nyt viimeistään urasyvyyden ollessa paikoin useita senttejä.

– Osoittaa tienpitäjältä melkoista piittaamattomuutta sekä teiden kuntoa että moottoripyöräilijöitä ja tietenkin muitakin tielläliikkujia kohtaan, että se jättää epäkohdat korjaamatta. Paitsi että pitkittäiset urat ovat muutenkin vaarallisia moottoripyöräilijöille, kun keräävät vettä sateella, ne on maalattu, mikä tekee niistä vielä liukkaat, Suomen Motoristit ry:n puheenjohtaja Marja Kuosmanen toteaa.

Koeajoryhmä oli erittäin huolissaan tien väärin jyrsittyjen pitkittäisurien vaarallisuudesta jo ennen urien pohjan rikkoontumista.

– Nyt kun urien pohja on pettänyt, urat ovat ennakoimattomasti syvempiä ja siten vaarallisempia. Lisäksi syksyn, talven ja kevään mittaan kun lumi, jää ja suolavesi pääsevät rikkinäisen tienpinnan alle, niin päällysteen rikkoutuminen pahenee ja sen tila heikkenee entisestään, mikä tietää lisää riskejä tielläliikkujille. Oletettavasti tämä ei lisäksi ole ainoa tällaisessa kunnossa oleva tie Suomessa, Kuosmanen ihmettelee.

Kuosmanen onkin sitä mieltä, että valtakunnallisen mp-strategian laatimisella alkaa olla kiire, että motoristit ryhdytään ottamaan tasavertaisena ryhmänä huoioon liikennesuunnittelussa. 

– Suomen Motoristit ry. vaatii hallitusta ottamaan tieasiat lopultakin kunnolla hallintaan ja osoittamaan lisää määrärahoja teitten kunnostukseen. Tämä on jälleen yksi syy lisää siihen, miksi moottoripyöräilijät pitää ottaa huomioon tasavertaisen liikennemuotona muiden kanssa. Eduskunnan liikennevaliokunnan Mp-strategian laatimisella on kiire, Marja Kuosmanen päättää.

Aiheesta aiemmin: Suomen Motoristit huolissaan: Alahärmässä hengenvaaralliset urat tiessä - tienpitäjä reagoi vaarallisiin ongelmiin hitaasti

Huom: Motouutiset Suomi Oy hoitaa Suomen Motoristit ry:n tiedotusta toimeksiannosta.

Toivottavasti näiden korjaamiseen riittää viranomaisilta tahtoa ja kykyä pikaisesti. Kuva Asko Peltola.