Jo kymmenen vuoden ajan FEMA:n eli Federation of European Motorcyclists’ Associations'in ruotsalainen jäsenjärjestö Svenska Motorcycklister, SMC, on informoinut motoristeja lukkiintumattomien jarrujen tarjoamista eduista sekä tarjonnut korkeatasoista ajokoulutusta motoristeille ja opettanut heille oikeaa jarrutustekniikkaa. Nyt tarjolla on myös myönteistä tilastotietoa ABS-jarrujen käytöstä.

ABS-jarrut ovat olleet pakollisena varusteena vuodesta 2016 lähtien kaikissa Euroopassa myydyissä yli 125-kuutioisissa moottoripyörissä. ABS-jarrujen käytöstä on myös tehty tutkimuksia. Ruotsalainen vuodelta 2009 peräisin oleva tutkimus toteaa, että ABS-jarrujen käyttö vähentäisi 38 prosenttia kaikista henkilövahinkoihin johtaneista mp-onnettomuuksista Ruotsissa.

Tutkimus osoitti myös, että loukkaantumisen aste oli merkittävästi pienempi ABS-jarruilla varustetuilla pyörillä ajetuissa onnettomuuksissa kuin pyörillä, joista ABS-puuttui. Tutkimuksen tuloksia referoitiin aikanaan Euroopanlaajuisesti mp-mediassa, ja sillä oli iso vaikutus sekä lukkiutumattomilla jarruilla varustettujen moottoripyörien kysyntään että niiden yleiseen hyväksyntään moottoripyöräilijöiden keskuudessa.

– Nyt on todistettu, että on turvallisempaa ajaa ABS-jarruilla varustetulla moottoripyörällä. Sellaisten moottoripyöräonnettomuuksien puolittaminen, joissa kuljettaja kolaroi jarruttaessaan - tyypillinen moottoripyöräonnettomuus - on suuri menestys! Odotan, että tämä merkitsee myös pienempiä kustannuksia vakuutusteollisuudelle sekä motoristeille, totesi SMC:n pääsihteeri Jesper Christensen.

Tärkeä osa vakuutusyhtiö Svedean ja SMC:n välistä yhteistyötä on vakuutustilastotietojen vaihtaminen. Svedea pystyy antamaan erilaisen kuva kaikenlaisista onnettomuuksista verrattuna virallisiin tilastoihin, jotka keskittyvät kertomaan liikenteessä loukkaantuneiden ja kuolleiden määrän. Vakuutustilastot ovat tärkeä perusta SMC:n tieturvallisuus- ja tiedotustyölle.

– Työskentelemme jatkuvasti onnettomuustilastojen kanssa. Näiden lukujen kautta me saamme hyvän ymmärryksen ja voimme seurata niitä vahinkoja ja onnettomuuksia, joihin motoristit joutuvat Ruotsissa. Valitettavasti meillä ei ole samaa mahdollisuutta saada tietoa turvavarusteista kuten ABS:n ja sutimiseneston käytöstä moottoripyörissä kuin mitä saamme autoista. Tämä tekee vakuutusyhtiöille vaikeaksi analysoida sitä, millaisia vaikutuksia sellaisilla järjestelmillä kuin ABS voi olla turvallisuudelle. Siten meidän ei ole mahdollista palkita sellaisia moottoripyöränomistajia, jotka valitsevat moottoripyörän, joka varustettu turvajärjestelmin, toteaa Svedean tarkastaja Stefan Karlsson.

Valitettavasti kuolemaan johtaneiden moottoripyöräonnettomuuksien määrä Ruotsissa on kasvanut. Vuonna 2018 kuoli 48 motoristia, kun vuonna 2017 kuoli 39 moottoripyörällä matkassa ollutta.

– Turvajärjestelmät kuten ABS eivät ole ratkaisu kaikkiin moottoripyöräonnettomuuksiin. Neljällä kymmenestä, jotka kuolevat kaksipyöräisellä moottoroidulla ajoneuvolla matkatessaan Ruotsissa, ei ole moottoripyörän kuljettamiseen oikeuttavaa validia A-ajokorttia. 10-20 prosenttia kuolee törmätessään tien keskellä tai reunalla olevaan esteeseen tai paaluun. Monessa tapauksessa motoristi on törmännyt toisen tien käyttäjän kanssa, joka on aiheuttanut onnettomuuden. Useimmissa kuolemaan johtaneissa onnettomuuksissa motoristit ovat ajaneet ylinopeurra. ABS ei voi säästää kaikki elämiä. Paljon enemmän ponnisteluja tarvitaan, sellaisia kuin investointeja motoristit huomiovaan liikennepolitiikkaan sekä enemmän poliiseja teille, toteaa Jesper Christensen.  

Lähde: FEMA, Federation of European Motorcyclists’ Associations