Tällä hetkellä Väylän julkaisemasta karttapalvelusta on nähtävissä viime talven kuntotilanne. Kevään tarkastukset ja käynnistyvä päällystyskausi muuttavat tilannetta. Kaupunkeja ympäröivät vilkkaat tiet ovat kuluneita, mutta pääteiden tilanne on melko hyvä. Sen sijaan alemman tieverkon kunto on huono.

– Kartassa esitettyä tietoa on mahdollisuus hyödyntää mm. reittien suunnittelussa, sillä erittäin huonon päällysteen tielle on todennäköisesti jouduttu jättämään alempi nopeusrajoitus, kertoo tieliikennejohtaja Pekka Rajala. – Lähtökohtanamme on, että tietoa avataan mahdollisimman paljon avoimesti nähtäväksi. Me väylänpitäjinä hyödynnämme samaa tietoa mm. päällystysohjelmien suunnittelussa.

Kartan tietoja päivitetään muutaman kerran vuodessa.

Pääset karttaan tästä, ja reittisuunnittelussa karttaa varmasti kannattaa hyödyntää varsinkin, jos käytettävä moottoripyörä ei ole soveliaimpia rönkkyisille teille.

Väylä vastaa valtion tieverkon, rautateiden ja vesiväylien kehittämisestä sekä kunnossapidosta. Se huolehtii myös maankäytön yhteensovittamisesta ja liikenteen palvelutasosta.