Ramboll selvitti mp-pysäköinnin nykytilan Tampereella ja mp-yhdistysten, pysäköintiperaattoreiden sekä Visit Tamperen, eli mp-matkailun näkökulmat asiaan.

Yksi selvityksen lähtökohdista on, että yhteen autopaikkaan sopii noin neljä moottoripyörää.

Nykytila

Tampereen kaupungin omassa normistossa edellytetään jo nyt, että asuntorakentamisessa on toteutettava paikkoja moottoripyörille 4–6 % ja työpaikoilla 2–3 % kokonaispysäköintimäärästä. Pysäköinnin maksupolitiikka on sama autoille ja moottoripyörille.

Moottoripyörässä ei tarvitse käyttää pysäköintikiekkoa, mutta aikarajoituksia pitää noudattaa. Pysäköinti maksetaan mobiilisovelluksella tai lippuautomaatilla. Maksulipuke pitää kiinnittää moottoripyörään (tai mopoon), kaupunki suosittelee kuitenkin kuvaamaan lipukkeen varmuuden vuoksi.

Tällä hetkellä kaupungissa on erillisiä moottoripyörille osoitettuja maksuttomia paikkoja on 11 kpl: Laukontorilla 4 kpl, Tammelantorilla 3 kpl ja Rauhaniemen kylpylän pysäköintialueella 4 kpl.

Rambollin selvityksessä todetaan, että moottoripyörien pysäköintijärjestelmä Tampereella on hyvin samankaltainen kuin muissakin suomalaisissa kaupungeissa.

Merkittäviä ongelmia mp-pysäköinnissä ei ole, mutta toisaalta vain moottoripyörille osoitettuja paikkoja on vähän.

Sidosryhmät puoltavat mp-parkkien lisäämistä

Kuvassa konsulttiyrityksen ehdotukset uusiksi mp-pysäköintipaikoiksi Tampereella. Kuva Ramboll.

Visit Tampereen mukaan mp-matkailijat ovat mielenkiintoinen kohderyhmä, sillä he ovat tyypillisesti keski-ikäisiä ja sitä vanhempia ja ovat valmiita käyttämään paljonkin rahaa matkailuun. Lisäksi se toteaa, että erillisiä mp-paikkoja olisi hyvä olla tietyissä matkailukohteissa kuten Särkänniemessä, Messu- ja urheilukeskuksella ja Tampere-talolla.

SMOTOn eli Suomen Motoristit ry:n ja MP69:n edustajat puolestaan pitävät moottoripyöriä osaratkaisuna kaupunkien liikenneongelmiin. Moottoripyörien käyttö vähentää tilantarvetta, joten ne pitäisi huomioida paremmin liikennesuunnittelussa ja käsitellä niitä yhdenvertaisina henkilöautojen kanssa.

Jokainen moottoripyörä on periaatteessa yksi henkilöauto vähemmän – moottoripyörät pitäisi huomioida myös kestävän kaupunkiliikenteen suunnitelmissa.

Yhdistysten mielestä moottoripyörät pitäisi huomioida myös nykyistä paremmin pysäköintilaitoksissa. Puomien pitäisi toimia moottoripyörillekin, niille pitäisi merkitä enemmän erillisiä paikkoja ja pudottaa pysäköintimaksu vastaamaan pienempää tilantarvetta.

Katujen varsille on helppoa ja edullista perustaa mp-pysäköintipaikkoja niihin paikkoihin, jotka eivät sovellu autoille, mutta kylläkin moottoripyörille. Myös osan autopaikoista voisi muuntaa mp-käyttöön. Väliaikaisten ja edullisten kokeilujen avulla voidaan selvittää, missä paikkoja tarvitaan.

Pysäköintoperaattorit totesivat puolestaan, että moottoripyöräilijät huomioidaan nykyisin paremmin pysäköintilaitosten suunnittelussa kuin aiemmin. Vanhoihin laitoksiin on lisätty erillisiä mp-paikkoja kohtiin, joihin ei henkilöautolla mahdu. Motoristit myös löytävät nopeasti potentiaaliset paikat, joihin moottoripyörän saisi pysäköityä, joten palautteen ansiosta merkitään jopa uusia erillisiä mp-paikkoja.

Ovi- ja puomilaitteistot pyritään säätämään siten, että ne huomioivat moottoripyörät. Moottoripyörille ei ole harkittu erillisiä maksuja, mutta tekniikan kehittyminen voi mahdollistaa tarkemman pysäköinnin seurannan pysäköintilaitoksissa ja sen myötä erillishinnoittelun moottoripyörille.

Kehitysehdotukset

Konsultin kehitysehdotukset ovat hyvin linjassa mp-yhdistysten kanssa. Ensinnäkin Rambollin mielestä moottoripyörät pitää jatkossa huomioida päätöksenteossa ja suunnittelussa tasavertaisena kulkumuotona kaikkien muiden rinnalla.

Pysäköintitiloja kadun reunoilla ja välikaistalla. Kuva Ramboll.

Lisäksi vähäpäästöiset mp:t pitäisi rinnastaa vähäpäästöisiin autoihin kaupungin omassa päätöksenteossa ja kilpailutuksissa.

Tieto julkisista mp-pysäköintipaikoista pitäisi olla kaupungin paikkatietopalvelussa.

Perustetaan uusia omia, erillisiä mp-pysäköintipaikkoja moottoripyörille eri matkakohteiden yhteyteen, seurataan niiden käyttäjämääriä ja lisätään paikkoja tarpeen mukaan.

– Uusien moottoripyöräpysäköintipaikkojen perustaminen keskustaan olisi suhteellisen helppoa. Uusia paikkoja voidaan perustaa aluksi kokeiluluontoisesti, jotta voidaan seurata, kuinka suurta kysyntää niille on, todetaan Rambollin selvityksessä.

Otetaan käyttöön pysäköintilaitoksista ja kaduilta tällä hetkellä hukkakäytössä olevia alueita, jotka eivät sovellu muuhun käyttöön, ja muutetaan ne mahdollisuuksien mukaan moottoripyörien pysäköintipaikoiksi.

Myös pysäköinnin hinnoittelun ja aikarajoitukset voisi määrittää paikkakohtaisesti.

Konsultin ehdotus hukkatilojen hyödyntämiseksi. Kuva Ramboll.

Yksittäisiä katujen pysäköintiruutuja voisi muuttaa mp-paikoiksi. Talvisin mp-paikkoja voi käyttää autojen pysäköintiin tai lumen varastointiin.

Lisäksi moottoripyöräpysäköinnin laatuun pitää kiinnittää huomiota; mp-paikkojen pitäisi olla selkeästi opastettuja ja pysäköintilaitosten automatiikan pitäisi tunnistaa moottoripyörät.

SMOTO ilahtunut Tampereen kaupungin toimintamallista

– Kokemukseni ja tietojeni mukaan tämä on ensimmäinen kerta, kun moottoripyöräilijöiden kokemusta ja tietämystä moottoripyörien parkkiasioissa otetaan huomioon jo projektisuunnittelun alkuvaiheessa. Tästä olen erittäin ilahtunut. Upeaa, että Tampere on tässä edelläkävijä, toteaa SMOTOn puheenjohtaja Marja Kuosmanen.

– Rohkaisemme Tampereen kaupunkia ottamaan huomioon konsulttinsa ehdotukset moottoripyörien pysäköintipaikkojen lisäämisestä ja moottoripyörien ottamisesta tasavertaisena huomioon muiden liikennemuotojen kanssa. Tämä toimii oivallisena toimintamallina muillekin kaupungeille ja kunnille. Mallia saa ja on perusteltuakin matkia.

– Samalla tarjotaan mahdollisuus käyttää moottoripyöriä joustavasti työmatkoilla ja myös matkailuun kaupungin alueella. Kuten selvityksessä todetaan, motoristien keskuudessa leviää nopeasti tieto siitä, jos jossain on paikkoja tarjolla myös moottoripyörille, joten se tuo matkailueurojakin lisää kaupunkiin.

Myös autoille jää enemmän tilaa pysäköintiin, kun osa autoista korvautuu moottoripyörillä. Isoissa kaupungeissa moottoripyörien käytön kasvattaminen merkitsee myös pienenevää päästöjen määrää tungoksen vähenemisen lisäksi, muistuttaa Kuosmanen.

Aiheesta lisää SMOTOn sivuilla täällä.

Huom: Motouutiset hoitaa Suomen Motoristit ry:n viestintää toimeksiantona.

Pysäköintiratkaisuja tonteilla. Kuva Ramboll.