Traficomin tiedotteen mukaan romuttaessasi ennen 31.12.2010 käyttöönotetun auton ja hankkiessasi tilalle uuden auton, sähköavusteisen polkupyörän, joukkoliikennelipun tai liikkumispalveluita, voit hakea Traficomista romutuspalkkiota. Hankittavan auton käyttövoimasta riippuen romutuspalkkion suuruus on 1 000–2 000 euroa. Joukkoliikennelipun tai sähköavusteisen polkupyörän hankkimiseen palkkiota myönnetään enintään 1 000 euroa.

Tukea voi saada tukikauden (1.12.2020 - 31.12.2021) aikana, ja sitä myönnetään ainoastaan yksityishenkilöille.

– Romutuspalkkiolla halutaan edistää päästövähennystavoitteita tukemalla vähäpäästöisen auton hankintaa ja uusien autojen myyntiä. Koska romutuspalkkion voi saada myös joukkoliikennelipun tai sähköavusteisen polkupyörän hankintaan, sen avulla edistetään julkisen liikenteen käyttöä ja pyöräilyä, kertoo Traficomin ylijohtaja Kati Heikkinen.

Romutuspalkkiota myönnetään 1 000 euroa sellaisen uuden henkilöauton hankintaan, jonka hiilidioksidipäästöt ovat enintään 120 g/km. Uusille täyssähköautoille tai niille autoille, joiden käyttövoimana on joko kokonaan tai osittain korkeaseosetanoli tai kaasu, ei aseteta päästörajaa ja romutuspalkkiota myönnetään 2 000 euroa, samoin maksimissaan 95 gr/km sähköhybrideille.

Romutettava henkilöauto tulee luovuttaa kierrätykseen viralliseen vastaanottopisteeseen, josta auton omistaja saa romutustodistuksen ja tieto romutuksesta tallentuu liikenneasioiden rekisteriin. Auton romuttaminen on Suomessa maksutonta. Valtuutettujen vastaanottopisteiden sijainnin voi tarkistaa osoitteesta www.autokierratys.fi. Romutustodistuksen pitää olla päivätty aikavälille 1.12.2020–31.12.2021. 

Missä moottoripyörät ja niistä saatava romutuspalkkio?

Moottoripyöräilyn nimissä romutuspalkkiossa on kaksi ongelmaa: se, että sitä ei myönnetä moottoripyöristä sekä se, ettei autosta saatavaa romutuspalkkiota voi käyttää pienipäästöisen tai sähköisen moottoripyörän, skootterin tai mopon  hankintaan. Keskimäärin ottaen uusi moottoripyörä on selkeästi vähäpäästöisempi kuin uusi auto, sähköautoja lukuunottamatta. Toki myös moottoripyöriä, skoottereita ja mopoja saa sähkökäyttöisinä.

– Olen harmissani, ettei liikennettä huomioida kokonaisvaltaisesti koskemaan myös 2-pyöräliikennettä. Olemme MP-Kauppiaat ja Teknisen Kaupan Liiton MP-jaos yhteisesti lausuneet 2-pyöräliikenteen romutuspalkkion puolesta 4.11. On harmi, ettei sitä huomioitu. Kuitenkin päättäjät kaipaavat koko ajan myös uutta turvatekniikkaa ajoneuvoihin, joiden osalta kantaa uusimalla moottoripyörien ja mopojen tekniikka uusiutuisi, Suomen Mp-kauppiaiden puheenjohtaja Anu Åberg ihmettelee.

Suomen MP-kauppiaiden puheenjohtaja Anu Åberg. Kuva: A-J. Tuomela.

Suomen MP-kauppiaiden puheenjohtaja Anu Åberg. Kuva: A-J. Tuomela.

Ymmärryksen puutetta?

MP-kauppiaat eivät kuitenkaan aio jäädä tuleen makaamaan asian kanssa.

– Meidän täytyy olla päättäjiin yhä enenevissä määrin yhteydessä, jotta he huomioisivat 2-pyöräliikenteen pienen hiilijalanjäljen sekä ymmärtäisivät, miten kätevöä se on työmatkoihin etenkin kaupungistuvilla alueilla.

Miten on mahdollista, ettei moottoripyörästä myönnetä romutuspalkkiota?

– Luulen, että tämä johtuu motoristin mielikuvasta. Moottoripyöräily pitäisi tehdä hyväksyttävämmäksi Suomessa ja ymmärtää, että se on tapa liikkua siinä missä mikä tahansa muukin ajoneuvo. Ei saisi sorsia niitä motoristeja, jotka käyttävät pyöräänsä arkiliikkumiseenkin. Se on kuitenkin eräänlainen ekoteko polttoaineen ja tiestön kulutuksen näkökulmasta, Åberg päättää.

Strategia puoltaa käytäntö ei?

– Asia kuuluu eduntalvonta-aiheidemme piiriin ja liitto on lausuntokierroksilla useamman kerran tuonut epäkohdan esille. Edellisellä kierroksella kun romutuspalkkio oli jo umpeutunut ja etanolimuuntotuki oli vielä auki, ehdotimme tämän laajentamista L-luokkien ajoneuvoihin, ja nyt viimeisellä kierroksella ehdotimme koko romutuspalkkion laajentamista L-luokkien ajoneuvoihin. L-luokkien ajoneuvot voisivat olla romutuspalkkiossa kahdella puolella kuten henkilöautotkin; romutettavana, joka johtaisi palkkion saamiseen sekä romutettavan tilalle hankittavana vähä- tai 0-päästöisenä (täyssähkö) vaihtoehtona, Teknisen kaupan liiton moottoripyöräjaoksen puheenjohtaja Mikko Summa toteaa.

– Asia on myös tunnistettu LVM:n Mopo- ja Moottoripyörästrategiassa kohdassa Visio 2030 sekä luvussa 4 kohta 11), joissa puhutaan ajoneuvokannan uudistamisesta esim sähköajoneuvojen hankintatuen muodossa, Summa kertoo.

Teknisen Kaupan Liiton Moottoripyöräjaoston puheenjohtaja Mikko Summa. Mp-jaosto edustaa Suomessa moottoripyörien maahantuojia.

Teknisen Kaupan Liiton Moottoripyöräjaoston puheenjohtaja Mikko Summa. Mp-jaosto edustaa Suomessa moottoripyörien maahantuojia.

"Poliittinen päätös"

– Romutuspalkkio on tällä kertaa otettu käyttöön pandemian vaikutusten lieventämiseksi sekä päästövähennystavoitteiden tukemiseksi. Erityisesti uusien autojen myynti sekä joukkoliikenteen käyttö on hidastunut tänä vuonna. Henkilöautokanta aiheuttaa huomattavan osan liikenteen päästöistä ja siksi toimi on suunnattu vanhojen autojen korvaamiseksi, Liikenne- ja viestintäministeriön neuvotteleva virkamies Eleonoora Eilittä selventää.

– Henkilöautoja korvataan lähtökohtaisesti uudemmilla henkilöautoilla, mutta tukea myönnetään lisäksi sähköavusteisiin polkupyöriin, joilla voi suorittaa esimerkiksi työmatkaliikkumista. Sähköisiin moottoripyöriin tai mopoihin tukea ei ole ulotettu vaikka näillä voidaan myös vähentää liikenteen päästöjä verrattuna henkilöautoiluun.

Sähköavusteisen polkupyörän tukemista moottoripyörien sijaan puoltaa kansaterveydelliset edut. Tuen kohdentuminen on kuitenkin viime kädessä poliittinen päätös ja käyttökohteina, jotka ovat jääneet pois tuen piiristä on huomattava määrä, Eilittä pohtii.

Teksti Erkki Mäki, kuvat A-J Tuomela ja Erkki Mäki sekä Zero.