1. Rekisterinpitäjä

Nimi: Motouutiset Suomi Oy
Y-tunnus: 2554343-1
Posti- ja käyntiosoite: Tiilitie 5, 61600 Jalasjärvi
Puhelin: 040 584 6240

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö

Erkki Mäki

Sähköposti: erkki.maki@motouutiset.fi

3. Rekisterin nimi

Motouutiset Suomi Oy:n asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Asiakassuhteiden hoitaminen ja kehittäminen

Palveluiden toteuttaminen

Asiakastapahtumien toteuttaminen

Asiakaspalvelun ja liiketoiminnan kehittäminen

Markkinointi

Analysointi ja tilastointi

Mielipide- ja markkinatutkimukset sekä muut vastaavat käyttötarkoitukset

Muut vastaavat käyttötarkoitukset

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja:

 • Yhteystiedot, kuten nimi, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite
 • Rekisteröitymistiedot, kuten käyttäjätunnus, nimimerkki, salasana ja muu mahdollinen yksilöivä tunnus
 • Ikä, sukupuoli ja äidinkieli
 • Työhön ja talouteen liittyvät tiedot, kuten ammatti, talouden yhteenlasketut vuositulot, toimipaikan työntekijämäärä ja tehtäväalue töissä
 • Viestinnän toteuttamiseen liittyvät tiedot sekä palveluiden käyttöä koskevat tiedot, kuten selailu- ja hakutiedot
 • Asiakassuhdetta koskevat tiedot, kuten tuotetiedot, tilaustiedot, asiakaspalautteet, arvonta- ja kilpailuvastaustiedot sekä peruutustiedot
 • Palveluiden käyttöä koskevat tiedot, kuten selailu- ja hakutiedot sekä viestinnän toteuttamiseen liittyvät tiedot, kuten tunnistamistiedot.
 • Asiakkaan mahdollisesti antamat profilointi- ja kiinnostustiedot.
 • Mahdolliset luvat ja suostumukset.
 • Mahdolliset tarjonnanestotiedot.
 • Mahdolliset muut asiakkaan suostumuksella kerätyt tiedot.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakkaalta itseltään puhelimitse, internetin kautta, sähköpostilla tai muulla vastaavalla tavalla.

Evästeiden tai muiden vastaavien tekniikoiden avulla.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja voidaan luovuttaa:

Suoramarkkinointitarkoituksiin henkilötietolain mukaisesti.
Mielipide- ja markkinatutkimuksiin ja muihin vastaaviin selvityksiin. Tietoja ei säännönmukaisesti siirretä tai luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

8. Rekisteröidyn oikeudet

Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa häntä koskevat rekisteriin tallennetut tiedot. Tarkastusoikeutta koskevat yhteydenotot tulee tehdä kirjallisina ja allekirjoitettuina kohdassa 1. mainittuun osoitteeseen.

Jos rekisteröidyissä tiedoissa on virheitä, rekisteröity voi esittää kohdassa 2. mainitulle rekisteriasioista vastaavalle henkilölle virheen korjaamista koskevan pyynnön.

Kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten.

Kielto- ja oikaisuasioissa rekisteröity voi olla yhteydessä asiakaspalveluun puhelimitse 040 584 6240, postitse kohdassa 1. mainittuun osoitteeseen, tai sähköpostitse.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

A. Manuaalinen aineisto

Ei manuaalista aineistoa.

B. Sähköisesti talletetut tiedot

Asiakastietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ovat oikeutettuja vain ne työntekijät, joilla työnsä puolesta on oikeus käsitellä asiakastietoja. Kullakin käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana järjestelmään. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja.