Olennaista Liikenne- ja viestintäministeriön tiedotteessa on se, että uutta tieliikennelakia valmistelevat haluavat kuulla näkemyksesi. Ministeriö väittää, että nyt on oikea hetki kertoa se, sillä jokainen vastaus ja viesti luetaan. Joten ota kantaa ja keskustele, kanna kortesi kekoon turvallisemman ja tasavertaisemman moottoripyöräilyn puolesta.

Liikenne- ja viestintäministeriössä on käynnissä tieliikennelainsäädännön kokonaisuudistus. Hankkeessa arvioidaan ja uudistetaan muun muassa tieliikennelakiin sisältyvät liikennesäännöt. Liikennesäännöt perustuvat Suomessa ja koko Euroopassa pääosin Wienin tieliikennesopimukseen. Siksi liikennesääntöjen ydin pysyy edelleen samanlaisena. Niitä pyritään kuitenkin selkiyttämään ja uudistamaan tämän päivän liikennettä paremmin palveleviksi.

Sinulla on nyt mahdollisuus esittää näkemyksesi liikennesäännöistä. Kesän 2014 aikana nostetaan otakantaa.fi-sivulla keskusteluun liikennesääntöihin liittyviä teemoja.

1) pyöräily (11.6. - 1.7.)

2) mopot ja moottoripyörät (25.6. - 15.7.)

3) ajoneuvot (9.7. - 29.7.)

4) jalankulkijat (23.7. - 12.8.)

Jokaisesta teemasta on erikseen kysely sekä lisäksi voit erikseen osallistua teemaa käsittelevään keskusteluun ja kertoa näkemyksistäsi vapaammin. Lainsäädännön kokonaisuudistus aloitettiin 2013 ja se valmistunee vuoden 2015 mittaan.

Avointen keskustelujen aikataulut.