Onnettomuudet voivat hidastaa tai ruuhkauttaa muuta liikennettä. Vaikka hidaste turhauttaisikin, on onnettomuuspaikkaa lähestyttäessä syytä muistaa, että paikalla on pelastushenkilökuntaa töissä. Onnettomuuspaikka ohitetaan sujuvasti, mutta sellaisella nopeudella, että ajoneuvon saa tarvittaessa pysähtymään.

– Omalla toiminnalla ei saisi vaikeuttaa auttajien pääsyä onnettomuuspaikalle tai lisätä näiden riskiä loukkaantua itse. Jos onnettomuus sattuu moottoritiellä ja liikenne ohjataan toiselle kaistalle, voi onnettomuuspaikan ohittaminen 120 km/h vauhdilla aiheuttaa vaaratilanteita pelastushenkilökunnalle, palomestari Reijo Salminen Varsinais-Suomen pelastuslaitokselta korostaa.

– Onnettomuuspaikka ohitetaan mahdollisimman jouhevasti ilman, että siihen jäädään turhia pällistelemään, painottaa Liikenneturvan yhteyspäällikkö Tapio Heiskanen. Heiskanen nostaa esille myös ilmiön, jossa ohiajavat ihmiset valokuvaavat onnettomuuspaikkoja. Joka kymmenes Liikenneturvan viime vuotiseen kyselyyn vastanneista suomalaisista kertoi todennäköisesti kuvaavansa mielenkiintoisen onnettomuuspaikan ohi ajaessaan.

– Tällainen toiminta on omiaan vaarantamaan liikenneturvallisuutta entisestään. Kameran käyttöä onnettomuuspaikoilla tulisi välttää myös osallisten ja heidän omaistensa vuoksi. Tietynlainen hienotunteisuus on säilytettävä, vaikka uteliaisuus luonnollista onkin, Heiskanen toteaa.

Oikea tilannenopeus tärkeää myös tietyömaiden kohdalla

Onnettomuuspaikkojen lisäksi myös tietyömaiden ohi ajettaessa turvallisen tilannenopeuden merkitys korostuu. Tietyömaaosuuksien alennettuja nopeusrajoituksia on syytä noudattaa.

– Alennetut nopeudet eivät ole kiusantekoa, vaan niillä varmistetaan myös työmailla työskentelevien ihmisten turvallisuus. Jos satasen vauhdista on hidastettava tietyömaan kohdalla viiteenkymppiin, voi vauhtisokeus yllättää ja nopeus tuntua matelulta. Tietyömaiden kohdalla onkin syytä nostaa omaa valppaustasoa, Heiskanen ohjeistaa.