Technavio on selvittänyt tutkimuksessaan moottoripyörien TCS- eli luistonestojärjestelmien globaaleja markkinanäkymiä sekä kasvutekijöitä vuosien 2016-2020 välillä. Raportista selviää mm. kappalemääräisesti TCS:llä varustettujen valmistettujen ja myytyjen moottoripyörien määrät. Samalla se on selvittänyt, mitkä tekijät nopeuttavat TCS:n käyttöönottoa.

– Moottoripyörän luistonesto on turvallisuusjärjestelmä, joka käyttää hyödyksi ABS- eli lukkiutumattomien jarrujen ohjausjärjestelmää ja tarjoaa parempaa ajovakautta erityisesti kantatessa ja kallistettaessa. TCS:n markkinat ovat vasta kehittymisvaiheessa, koska järjestelmää enimmäkseen kaupitellaan premium-moottoripyörissä, joita käytetään matka- tai kilpa-ajoon, kertoo Technavion autoelektroniikan erikoistutkija Siddharth Jaiswal.

Tutkimuksessa jaoteltiin TCS:llä varustettujen moottoripyörien markkina Amerikkoihin (Etelä-, Keski- ja Pohjois-Amerikka), EMEA-alueeseen (Eurooppa, Lähi-Itä, Afrikka) ja APACiin (Aasia-Tyynen meren alue).

Vuonna 2015 Amerikan alue dominoi globaaleja moottoripyörien TCS-markkinoita 62 % osuudella. EMEA:n osuus oli 30 % ja APACin 8 %.

Pohjois-Amerikassa luksuspyörien markkinat

Yhdysvallat ja Kanada ovat TCS-järjestelmällä varustettujen pyörien päämarkkina Amerikoiden alueella. Siellä kysyntä on myös kasvamassa nopeasti kiitos loistoluokan moottoripyörien nousevan kysynnän. Amerikat on suurin markkina maailmassa luksus- ja ultraluksusmoottoripyörien myynnin osalta, jopa 65 % myydyistä moottoripyöristä kuuluu tähän luokkaan. Moottoripyöriä myös käytetään lähinnä matka- tai huviajoon.

TCS-järjestelmillä varustettujen pyörien valmistajat kuten BMW kasvattavat myyntiään USA:ssa ja sillä on myönteistä vaikutusta TCS-markkinoiden kasvuun. BMW myynti kasvoi 9,3 % 2015, kun alan yleiskasvu oli 3,5 % luokkaa. BMW:n kaikissa malleissa on luistonesto vakiona. Jos käyttöön otetaan laki, joka määrää ABS:n pakolliseksi, niin myös pienempikokoisiin pyöriin tulee ABS-jarrut, mikä luo potentiaalisen ekosysteemin TCS-järjestelmillä varustetuille pyörille. TCS- ja ABS-järjestelmät kun käyttävät yhteisiä komponenttejä.

Euroopassa kiinnostaa turvallisuus

Euroopassa Ranska, Italia, Saksa, Espanja ja Englanti ovat päätekijöitä TCS-markkinoilla, mikä johtuu siitä, että maissa on paljon isokokoisia moottoripyöriä. TCS-järjestelmien kysynnän kasvu johtuu järjestelmän tarjoamista turvallisuuseduista. Lisäksi EU-lainsädäntö määrää ABS-järjestelmän pakolliseksi vuoden 2016 lopusta kaikkiin yli 125-kuutioisiin moottoripyöriin.

Japani ja Kiina ovat alueen ykkösiä TCS-markkinoiden osalta. TCS-markkinat ovat vasta hyvin aluillaan, osaksi valmistajien tarjonnan puutteen vuoksi sekä pienikokoisten moottoripyörien suosion vuoksi. APAC-alueella erityisesti Indonesiassa, Kiinassa ja Intiassa henkilökohtaisten tulojen kasvu edistää isompien moottoripyörien hankintaa, mikä tekee alueesta mielenkiintoisen TCS:llä varustettujen moottoripyörien valmistajille. Se näkyy myös siinä, että premium-pyörien valmistajat kuten Ducati, BMW ja MV Agusta ovat saapuneet viime vuosina myös näille markkinoille.

Kiina ja Intia dominoivat moottoripyörämarkkinoita APAC-alueella, mutta niissä kysyntä kohdistuu pääasiassa pienikuutioisiin moottoripyöriin, joissa ei ole luistonestoa. Japanissa, Australiassa ja Uudessa Seelannissa puolestaan äärimmäisten loistomoottoripyörien kysyntä kasvaa.

Demografisin termein asiaa katsottaessa Japani on ideaalinen maa isoille moottoripyörille, sillä sen elinajan odotusluku on maailman korkein, 84 vuotta. Useimmat yli 50-vuotiaat ajajat kun etsivät mukavaa ajokokemusta. Lisäksi Japanissa on koko OECD:n korkein keskitulo. ABS määrätään Japanissa pakolliseksi vuodesta 2018 lähtien.

Technavion raportin mukaan isoimmat toimijat globaaleilla TCS-markkinoilla ovat: BMW Motorrad, Bosch, Continental, Ducati ja Kawasaki. Lisää aiheesta Technavion sivuilta.