EU:n alueella rekisteröitiin kaikkiaan yli miljoona uutta moottoripyörää vuonna 2019 ACEMin, eurooppalaisten moottoripyörävalmistajien liiton, eilen julkistaman tiedon mukaan. Tämä tarkoitti 8 % kasvua vuoteen 2018 verrattuna.

Suurimmat moottoripyörämarkkinat Euroopassa ovat Italia (231 712 kpl), Ranska (197 470 kpl) ja Espanja (177 037 kpl). Luvut sisältävät sekä kaksi- että kolmipyöräiset ajoneuvot, joiden kuutiotilavuus on yli 50 cc ja lisäksi sähköiset ajoneuvot. 

Moottoripyörien myynti kasvoi myös Suomessa 2019, jolloin rekisteröitiin 3323 moottoripyörää verrattuna edellisen vuoden 3203 kappaleeseen. Kasvuprosentti oli 3,7 %, eli EU:n keskiarvon alapuolella.

Moottoripyörien ja mopedien sekä nelipyöräisten ajonevojen myynti EU:ssa 2018 ja 2019. Mukana ovat myös sähköiset ajoneuvot.

Mopojen rekisteröinti kasvoi 11 %

Euroopan mopomarkkinat kasvoivat vuoden 2018 272 338 kappaleesta 11,3 prosenttia vuoden 2019 303 152 kappaleeseen. Suurimmat mopomarkkinat EU:n alueella olivat Ranska (91 043), Hollanti (62 340), Belgia (27 073), Saksa (25 247) ja Italia (21 133).

Suomessa mopoja rekisteröitiin 5196 kappaletta. Siinä oli kasvua 6,1  % edellisen vuoden 4895 mopediin verrattuna. Myös mopopuolella kasvu oli EU:n keskiarvon alapuolella.

Sähköajoneuvojen rekisteröinti kiihtyi

EU:n sähkömoottoripyörämarkkina kasvoi vuonna 2018 myydystä 6901 kappaleesta melkoisesti. Vuonna 2019 myytiin 14 111 sähkömoottoripyörää, mikä tarkoittaa 104,48 % kasvua! Koko mp-myynnistä osuus on vasta silti noin 1,3 %. Hyppäys on kuitenkin melkoinen.

Sähköisten mopojen myynti nousi merkittävästi EU:ssa: kun vuonna 2018 rekisteröitiin 39 940 kappaletta sähköisiä mopoja, niin vuonna 2019 peräti 59 776. Kasvu oli 49,7 prosenttia ja osuus mopojen kokonaismyynnistä jo yli 15 % luokkaa!

Sähköisten nelipyörien myynti yllättäen laski. Kun vuonna 2018 rekisteröitiin 3184 kappaletta, niin seuraavana vuonna se oli 11,6 % pienempi, 2816 kappaletta.

Kevyitten sähköisten ajoneuvojen rekisteröinti EU:ssa 2018-2019. Lähde ACEM.

Myös Suomessa sähkömopojen myynti oli positiivisessa vauhdissa. 2018 niitä myytiin 439, vuotta myöhemmin 702 kappaletta. Kasvuprosentti 59,9, eli noste oli suurempaa kuin EU:ssa. Sähkömoottoripyörien osalta tilanne oli toinen, sillä niitä rekisteröitiin samat 13 kappaletta kuin edellisenä vuonnakin.

Suomessa arvattavasti ankara veropolitiikka hoitaa oman osuutensa siitä, että sähkömoottoripyörät yleistyvät hitaasti.

Alan kriisi takanapäin

– Vuonna 2019 koettu markkinasegmentin kasvu ylittää kaikki odotukset, totesi ACEM:in pääsihteeri Antonio Perlot. – Kymmenen vuotta moottoripyöräsektoriin vakavasti vaikuttaneen kriisin jälkeen se on todistus palaamisesta yleiseen positiiviseen suhtautumiseen kuluttamista kohtaan.

– Se osoittaa myös, että kiinnostus moottoripyöriä ja mopoja kohtaan on kasvussa sekä työ- ja koulumatkojen että huviajojen osalta. Tämä on osittain heijastusta siirtymisestä Euro 4 -standardiin, joka nyt on loppunut. Juuri käyttöön otetun Euro 5 -standardin ja uusien moottoripyörämallien julkistuksen myötä myönteisen trendin odotetaan jatkuvan 2020.

– Mopedisegmentin kasvu myös vahvistaa uudelleen herännyttä innostusta kevyitä kaupunkiliikkumisen ratkaisuja kohtaan, erityisesti nicheenomaisella sähköisten kaksipyöräisten ajoneuvojen sektorilla. Kaiken kaikkiaan vanhempien ajoneuvojen uusiminen parantaa moottoripyörien ja mopedien sitoutumista puhtaampaan ja tehokkaampaan liikkumiseen, Perlot päättää.