Alla Itä-Uudenmaan poliisilaitoksen kolumni maanantainen kolumni sellaisenaan. Se on enimmäkseen pelkkää, tiukkaa asiaa.

Kolumni koulujen alkamisesta

Kaikki loppuu aikanaan - niin myös lomat. Useimmilla työpaikoilla on jo palattu arkeen ja niin ollaan palaamassa myös koulumaailmassa, kun koululaiset taas tällä viikolla aloittavat koulunkäyntinsä. Juuri nyt on tärkeää palauttaa mieleen ne hyvät käytännöt, joilla voimme lisätä pienten ja myös isompien, tulevaisuuttaan rakentavien koululaisten turvallisuutta.

Vaikka suomalainen liikenneturvallisuus on maailman mittakaavassa huippuluokkaa, ei liikenteen vaaroja tule koskaan vähätellä. Meidän jokaisen on oltava päivän aikana liikenteessä töiden, kaupassa käynnin tai minkä muun syyn vuoksi tahansa - niin myös pienten koululaisten koulumatkan aikana.

Lapsia on kokemattomuutensa ja ajattelemattomuutensa vuoksi kutsuttu eläviksi varoitusliikennemerkeiksi. Kavereiden näkeminen tien toisella puolella voi saada lapsessa aikaan spontaanin reaktion vaikkapa yllättävään tien ylitykseen. Lasten leikkimielinen nahistelu kevyenliikenteenväylällä voi johtaa yhden lapsen horjahtamiseen ajoradan puolelle. Aikuisten tienkäyttäjien tulee lapsijoukkoja nähdessään siis aina varautua yllätyksiin - tätä edellyttää myös tieliikennelain yleinen varovaisuussäännös.

Nopeuden vähentäminen alueilla, joissa lapset liikkuvat, sekä vauhdin hiljentäminen lapsen nähdessä kuuluvat vastuullisen aikuisen liikennekäyttäytymiseen. Alhaisempi nopeus ennalta arvaamattomassa tilanteessa antaa paremman mahdollisuuden jarruttamiseen ja väistämiseen.

Opeta lapsellesi turvallinen koulutie

Pienten koululaisten vanhemmilta toivon sitä, että vanhemmat kävelisivät tai pyöräilisivät lapsen kanssa koulutien läpi ennen koulujen alkua ja kertoisivat lapsille koulutiellä olevista vaarapaikoista. Tähän on perinteisesti kehotettu ekaluokkalaisten vanhempia, mutta koulutie olisi hyvä käydä läpi kertauksen ja mahdollisesti muuttuneiden liikennejärjestelyjen vuoksi myös vähän vanhemmillekin koululaisille.

Koulutien tultua tutuksi on hyvä lähettää lapsi hyvissä ajoin aamulla liikkeelle, jottei lapselle tule kiireessä tapahtuvia arviointivirheitä. Vaikka lapsi muutoin jo osaisikin turvallisen liikennekäyttäytymisen koulutiellään, voi nuhteiden pelko myöhästymisestä lisätä lapsella riskinottoa. Lapselle on hyvä opettaa, ettei mikään ole kuitenkaan niin tärkeää kuin se, että päästään turvallisesti perille - vaikka sitten vähän myöhässäkin. Tämän saman asian kun muistaisivat kaikki aikuisetkin työmatkallaan.

Pidetään kevyenliikenteenväylät turvallisina

Mopoikäisten lasten vanhemmilta toivon, että muistutettaisiin turvallisesta ajotavasta ja erityisesti varovaisesta ajamisesta kevyenliikenteenväylillä. Useilla kevyenliikenteen väylillä on mopolla ajo sallittu. Koulujen alkaessa kevyenliikenteen väylillä on ahdasta ja tällöin on tärkeää, että mopoilevat koululaiset ymmärtäisivät ajaa pienten koululaisten seassa mahdollisimman varovasti.

Poliisi turvaa lasten koulumatkaa

Poliisi on jo vuosikaudet valvonut koulujen alkamisen aikaan näkyvästi liikennettä koulujen läheisyydessä. Tehostettu valvonta on aloitettu jo ennen koulujen alkamista ja sen tarkoituksena on totuttaa tienkäyttäjät tarkkaavaisuuteen juuri näillä paikoilla.

Myös tänä vuonna poliisi panostaa liikenteenvalvontaan käytettävät voimavarat koulujen alkaessa koulutien turvaamiseen. Valvonta on kuitenkin vain yksi osa liikenneturvallisuuden parantamisessa eikä se voi koskaan olla kaikkia tilanteita kattavaa.

Vastuu lasten koulutien turvallisuudesta on meillä kaikilla tienkäyttäjillä. Emmehän kukaan halua sitä, että jonakin aamuna yksi pulpetti jonkun koulun jossakin luokassa olisikin liikenneonnettomuuden vuoksi tyhjänä. Näin on monta kertaa tapahtunut, mutta tehdään yhdessä kaikkemme sen eteen, ettei niin kävisi tänä vuonna!

Toivotan kaikille koululaisille turvallista koulumatkaa ja kaikille tienkäyttäjille ja lukijoille hyvää ja turvallista loppukesää!

Markku Koskimäki
komisario
Itä-Uudenmaan poliisi