Paikalla oli suomalaisen liikenteen parissa toimivien raskas kaarti. Mukana oli edustajia poliittiselta ja virkamiestasolta sekä järjestöistä. Tilaisuus koostui alustuksista, kyselykierroksesta sekä yleisölle internetin kautta videoidusta keskusteluosuudesta. Motoparlamentti oli toteutukseltaan ainutlaatuinen, ja toivottavasti johtaa vakiintuneeseen hyvään yhteistyöhön toimijoiden välillä jatkossa.

SMOTO Ry:n puheenjohtaja Marja Kuosmanen totesi moottoripyöräilijän olevan heikossa asemassa muuhun liikenteeseen verrattuna siitä huolimatta, että moottoripyöräilijöiden määrä on 2000-luvulla kolminkertaistunut 240 000:een. Hän kaipasi tasa-arvoista kohtelua muiden tielläliikkujien kanssa.

Motoparlamentin tavoitteiksi hän määritteli turvallisuuden parantamisen, vuoropuhelun eri sidosryhmien kanssa sekä hyvän vuorovaikutuksen ja yhteistyön.

Lisäksi pitää pystyä kehittämään onnettomuuksien tilastointia, tiedonkeräysjärjestelmiä sekä varmistaa saadun tiedon laadukkuus. SMOTO haluaa myös kustannustehokkaita keinoja edistää kuljettajakoulutusta.

Motoparlamentin vetäjänä toiminut SMOTO:n Aki Lumiaho kokosi lopuksi yhteen viidennen parlamentin tulokset.

V Motoparlamentin tulokset:

Asenteet: paneelissa tuli esille paljon ideoita, miten asenteita mopolijoita ja motoristeja kohden voitaisiin kehittää. Yksi vaihtoehto on ristiintutustuminen eri ajoneuvolajeihin ajokorttikoulutuksissa.

Bussikaistojen käyttö: se, että moottoripyöräiljät voisivat käyttää myös bussikaistoja kuten Tukholmassa, kuuluu selvitettäviin asioihin.

Motoristien havaitseminen: huomioliivi, neonväriset ajovarusteet sekä mopon ja moottoripyörän valot ovat tehokkain ratkaisu. Toivotaan mp-teollisuudelta valinnanvaraa valoratkaisujen osalta.

Mp-onnettomuuksien tutkimustieto: jo nyt on paljon tietoa saatavilla. Kuolinonnettomuudet tutkitaan hyvin. Vakavasti loukkaantuneista saadaan tietoa tästä vuodesta alkaen, ja jatkossa myös kevyemmin loukkaantuneista on luvassa lisää tietoa ja sitä kautta uusia keinoja tilanteen parantamiseksi.

 

Tiedoksi lukijoille: SMOTO Ry pyysi Motouutiset.fi:n Erkki Mäkeä kirjoittamaan jutun ja tiedotteen tapahtumasta yksinoikeudella SMOTO:lle. Tämä tiedoksi lukijalle puolueettoman arvioinnin mahdollistamiseksi. SMOTO on julkaissut jutun kahdessa osassa sivuillaan tänään tiistaina. Linkki luento- ja sitä seurannutta kyselyosuutta kertovaan juttuun tässä, ja linkki varsinaiseen paneelista kertovaan juttuun tässä