Jotta Suomi pääsisi EU:n sille asettamiin ilmastotavoitteisiin, Moottoripyöräjaoston mukaan verotuksessa pitäisi siirtyä hankinnan ja omistamisen verottamisesta päästöpohjaiseen käytön verottamiseen, Teknisen Kaupan Liiton tiedotteessa todetaan.

— Verorakenteen muutokset tulisi toteuttaa mahdollisimman pian, jotta ympäristöystävällisempien, teknisesti kehittyneempien ja turvallisempien moottoripyörien osuus ajoneuvokannasta saataisiin kasvuun, Moottoripyöräjaoston puheenjohtaja Esa Ruohonen BMW:ltä sanoo.

Vero uhkaa koko harrastusta ja alan kauppaa. Moottoripyörien myyntiluvut ovat laskeneet jo seitsemän vuotta peräkkäin. Jos kutistuvalle harrastukselle asetetaan vuotuinen 150 euron vero, moottoripyörien myynti vähenee vieläkin ja käytöstä poistetaan moottoripyöriä, jolloin verokertymästä tuskin tulee suunnitellun suuruinen.

Liikaa kustannuksia - pyöräkanta vanhenee

Kuluttajat tekevät moottoripyöräilyä koskevia hankintapäätöksiä samalla periaatteella kuin henkilöautohankintoja – mitä enemmän hankintaa ja omistamista verotetaan, sen vanhemmilla ajoneuvoilla ajetaan. Ja jos harrastuksen todetaan maksavan liikaa, keskivertotaloudessa kyseinen harrastus helposti loppuu.

Moottoripyöräilijöitä ei tulisikaan rangaista erityisellä harrastukseen kohdistuvalla verorasituksella. Hyvän veronlaatimismenettelyn näkökulmasta harrastus ei ole sopiva verotettava kohde.

Autoveron alentaminen toisi paremman tuoton

Samaan aikaan kun moottoripyörille suunnitellaan veronkorotuksia Suomessa, veron alentamisesta on saatu positiivisia tuloksia muissa Pohjoismaissa. Suomessakin on hyviä kokemuksia uusien autojen kaupasta, jossa esimerkiksi autoveron tuotto on veron alentamisesta huolimatta kasvanut lisääntyneen myynnin myötä.

Liikenne- ja viestintäministeriössä valmistellaan parhaillaan muun muassa liikenneverkon, verotuksen ja katsastuslainsäädännön kokonaisuudistusta. Teknisen Kaupan Liiton Moottoripyöräjaosto vaatiikin luopumista hallituksen esityksen mukaisesta ajoneuvoverosta kunnes liikenneverkkoon, verotukseen ja valvontaan liittyvien kokonaisuudistusten vaikutukset ovat tiedossa.