Miltä tämä kuulostaa: kokenut motoristi ajaa kaikessa rauhassa moottoripyörällään asvalttitiellä, ja saapuu T-risteykseen. Kääntyy pienellä nopeudella risteykseen, kun pyörä vain luisuu alta, ja mies kaatuu. Risteysalue on sieluttoman liukas, ja selvästi näkee valokuvistakin, että sitä peittää suola- siis kalsiumkloridiliuos. Pyörään tulee vaurioita noin 5500 euron verran, joille mies kaipasi maksajaa.

BMW:n vauriot arvioitiin 5500 euron suuruisiksi.

BMW:n vauriot arvioitiin 5500 euron suuruisiksi.

Suolan "uhri", Antti Hiiri dokumentoi tapahtuneen huolellisesti. Tapahtuman päivämäärä oli 22.4.2019, eli pääsiäismaanantai ja tapahtumapaikkana Vaalimaantie Lappeenrannassa.

Lapin (huom. paikkakunta) ELY-keskus on nakitettu käsittelemään kaikki tieasioihin liittyvät valitus- ja korvausasiat.

Se antoi päätöksen Antti Hiiren tekemästä valituksesta seitsemän kuukautta tapahtuman jälkeen, 21.11.2019.

"Muuna asiaan vaikuttavana seikkana urakoitsija ja urakan valvoja totesivat, että hakijan kuvissa tiellä näkyvän nesteen alkuperästä tai siitä, miten aine on tielle joutunut, ei ole tietoa. Urakoitsijan pölynsidontaan käyttämissä autoissa on umpisäiliöt ja pölynsidontaan käytettävä suolalios on samaa ainetta, jota käytetään päällystetyillä teillä liukkaudentorjuntaan. Urakoitsija  on tarkastanut vahinkopaikan siitä tiedon saatuaan eikä tarkastuksessa ole havaittu liukkautta.

Lapin ELY-keskus hylkää hakemuksenne."

Toinen hylkäyspäätökseen vaikuttanut seikka ELY-keskuksen mukaan oli se, että Tienkäyttäjän linjalle ei ollut tullut ilmoituksia tien liukkaudesta tai tiellä olevasta liukkaasta nesteestä ennen vahinkoa. Korvauksenhakija oli ilmoittanut tiellä olevasta liukkaasta aineesta ja vahingosta 22.4. klo 17.27. Urakoitsija tarkasti vahinkopaikan klo 18.08.

Aliurakoitsija tunnustaa suolan levinneen risteykseen

Vaurioita Antti Hiiren Bemarissa.

Vaurioita Antti Hiiren Bemarissa.

Asia saa kuitenkin mielenkiintoisen käänteen. Poliisi kuulusteli sitä aliurakoitsijaa, joka oli kuljettanut suolaliuoslastin oheisen risteyksen ohi, ja tämä tunnustaa, että suolaliuosta on lurahtanut risteykseen juuri sille alueelle, missä Hiiren pyörä kaatui. Poliisi pitää rikettä vähäpätöisenä ja jättää kuljettajan saattamatta syytteeseen, koska "rikkomus on vähäinen ja XXX:n kuljettaman kuorman sidonta on haasteellinen".

Hiiri valittaa asiasta uudelleen ELY-keskukseen 29.1.2020, jolloin päätös tehdään 27.2.2020.

"Poliisitutkinnassa varmistui, että liitteissä ilmenevälle Vaalimaantien risteysalueelle oli valunut/läikkynyt suolaliuosta. Liitteenä olevista valokuvista näkyy selvästi, että nestemäistä ainetta on melko paljon risteysalueella. Olette vahingonkärsineenä omasta mielestänne oikeutettu saamaan tapahtuneessa moottoripyöränne samaan kuntoon kuin se oli ennen ennalta-arvaamattomasti tapahtunutta kaatumista Vaalimaantiellä pääsiäismaanantaina."

Hiiri myös oli selvittänyt tapahtumaa ja näyttänyt tapahtuman valokuvia 2019 palo- ja pelastuslaitoksen ammattihenkilöille, jotka arvioivat, että liukkauden todennäköisesti aiheutti suolaliuos, joka olisi ollut syytä huuhtoa tieltä, koska sitä oli niin paljon, ELY-keskus huomioi.

ELY-keskus myös totesi aliurakoitsijan myöntäneen, että oli loiskuttanut suolaliuosta risteysalueelle.

Urakoitsija ja urakan valvoja (?) olivat ELY-keskuksen mukaan tarkastaneet vahinkopaikan korvauksenhakijan Tienkäyttäjän linjalle tekemän ilmoituksen mukaan, kuten aiemmin todettiin 41 minuuttia ilmoituksen tuloa myöhemmin, eikä tarkastuksessa oltu enää havaittu liukkautta. Urakoitsijan mukaan suolaliuos on kuivunut aika nopeasti.

Vaurioita Antti Hiiren Bemarin katteessa.

Vaurioita Antti Hiiren Bemarin katteessa.

Urakoitsija ja urakan valvoja sekä aliurakoitsija olivat samaa mieltä siitä, että suolaliuos oli samaa suolaa, jota talvella käytetään liukkaudentorjuntaan "ja että suolaliuos on jättänyt tien märäksi, mutta se ei tee tietä liukkaaksi, ei vaaranna liikennettä eikä korvauksenhakijan kaatuminen ole aiheutunut tielle roiskuneesta suolaliuoksesta".

Erityisesti tuo päättely on "nerokas", ja sotii kaikkea tiedossa olevaa vastaan, sillä liuoksen käytön, levityksen ja laimennuksen ohjeistuksessa ollaan erittäin tarkkoja juuri sen vuoksi, että väärin käytettynä kyseinen suolaliuos on äärimmäisen liukasta ja hengenvaarallista. Alla linkkejä juttuihimme, joissa mm. valmistajan edustaja kertoo asiasta.

Voit lukea valmistajan kommentit suolan käytöstä – ja monta muutankin aiheeseen liittyvää asiaa tästä jutusta:

Katujen pölynpoistokausi taas menossa – motoristit muistakaa varoa kalsiumkloridilla käsiteltyjä katuja – äkkiliukkausvaroitus

Korvauksenhakija oli pyytänyt palolaitosta paikalle, mutta se ei ollut tullut.

Hylkäävä päätös:

"Lapin ELY-keskus hylkää hakemuksenne, eikä muuta päätöstä, koska asiassa ei ole tullut esiin sellaisia vahinkotapaukseen liittyviä seikkoja, jotka vaikuttaisivat päätöksen sisältöön.

Lapin ELY-keskus pitää selvitettynä, että tien kunnossapidossa ei ole ollut sellaista vahinkotapahtumaan liittyvää virheellisyttä tai laiminlyöntiä, että tienpitoviranomainen olisi velvollinen korvaamaan vahinkoa."

Laukutkin saivat kolhua.

Laukutkin saivat kolhua.

Miten toimia, jos liukastut suolaan?

Antti Hiiri kertoi lopuksi:

"ELY-keskus kätevästi omaksi edukseen tekemillään päätöksillään hylkää asialliset, aiheelliset korvausvaatimukset. Selvitin aivan loppuun asti mitä voisi tehdä, jotta saisi ELY-Keskuksen korvaamaan ennalta arvaamatta tapahtuneen yhtäkkisen kaatumisen suolaliuosvalumaan.

Kysyin asianajajalta minun mahdollisuuksiani saada oikeusteitse korvauksia ELY-keskukselta, mutta hän sanoi, että kun vahingon määrä jää alle 10 000 euroa ja vahva näyttö puuttuu, niin valtio eli ELY-keskus, kääntää jutun edukseen ja maksattaa oikeudenkäyntikulut valittajalla.

Kysyin vielä, että mikä olisi se vahva näyttö, jolla voisi kyseisessä tapauksessa saada korvauksia. Asianajaja kertoi, että vaikka henkilövahinkoja ei tulisikaan kaatumisessa niin aina pitäisi soittaa paikalle palokunta pesemään suolaliuos pois ja poliisi kirjaamaan kyseinen vaarallinen liukas suolaliuoksen liukastama tiealue."

Toimituksen kommentti: Asiasta jää runsaasti kysymyksiä ilmaan, kuten missä rinnakkaistodellisuudessa Lapin ELY-keskus elää, kun selvä todistus siitä, että suolaliuosta oli tiellä, ei saanut sitä muuttamaan päätöstään, ja miten se voi virheellisesti väittää, että äärimmäisen liukas suolaliuos ei ole vaarallinen?

Kuka ikinä poliitikoista vastaa ELY-keskusten toiminnasta ja niiden ohjeistuksesta, voisi hieman perehtyä aiheeseen. Tapahtuma ei ole nimittäin ainoa laatuaan.

Ja millä saat palolaitoksen ja poliisin lähtemään kirjaamaan suolaliuokseen kaatumispaikan kuntoa? Et millään. Oikeutta on siis niukasti odotettavissa. Joka tapauksessa kannattaa aina ilmoittaa asiasta Tienkäyttäjän linjalle. Onpahan edes yksi dokumentti tapahtuneesta. Sekä tietysti kannattaa ottaa myös valokuvia ja kertoa tapahtuneesta meille ja mahdollisesti omalle lempikansanedustajalle.

Vainoharhaa peliin

Joten asiasta voi tehdä yhden ainoan johtopäätöksen tällekin keväälle: Muistakaa varoa tiesuolaa! Ongelma on siinä, että se on lähes näkymätöntä, joten tässäkin kannattaa olla vainoharhainen: jos asvalttitien pinta vaikuttaa vähääkään oudolta (liuos saattaa tehdä pinnasta maitomaisen tai jäisen näköisen), kannattaa olla supervarovainen ja vaikka pysähtyä ja kokeilla jalalla, luistaako pinta. 

Kiitos Antti Hiirelle asian toimittamisesta meidän kaikkien tietoon.

Aiheesta lisää:

Kaleva: Motoristeilla syytä varovaisuuteen ainakin Oulun suunnalla - katupölyn sidontaan käytetty aine liukastuttaa tien pintaa

Mika Pellinen kaatui pölynpoistoaineella pinnoitetulla tiellä - miksi poliisi ei puutu asiaan?

Muistakaa varoa!

Muistakaa varoa tätä näkymää!