Tutkimuksen tekijä on Shayla Jamal joka on väitöskirjatutkijaMcMasterin yliopistossa Kanadassa. Tutkimuksen mukaan moottoripyöriä pidetään turvallisimpana kulkumuotona Covid-19-viruspandemian aikana.

Tulokset saattavat omalta osaltaan selittää sitä, että moottoripyörät myyvät hyvin viruksesta huolimatta. Samalla se kertoo siitä, että ihmiset suhtautuvat perlokkaasti julkiseen liikenteeseen.

Tutkimuksessa kysyttiin 300 henkilöltä sitä, miten turvalliseksi he arvioisivat moottoripyörän verrattuna muihin urbaanin kulkemisen muotoihin.

Tutkimuksen mukaan 75 prosenttia vastaajista uskoi, ettei ole mahdollista matkustaa sosiaalinen etäisyys säilyttäen ja turvallisesti julkisilla kulkuneuvoilla, kun taas 80 % uskoi, että moottoripyörät ovat ainoa tapa matkustaa turvallisesti ja sosiaaliset etäisyydet säilyttäen.

79 % vastanneista uskoi, että moottoripyörät ovat suhteellisen turvallisia ja riskittömiä ajoneuvoja koronaviruspandemian aikana.

Mikä tekee tutkimuksen vielä silmiä avaavammaksi on, että se toteutettiin Dhakassa, Bangladeshissä, jossa on tapahtunut hurja nousu sovelluspohjaisten kimppakyytien käytössä. Määrän kasvaessa, myös kuolinonnettomuuksien määrä on kasvanut, joista monien on osoitettu johtuvan kimppakyytipalveluista ja niiden taitamattomista kuljettajista.

Asiasta kertoi Visordown.

Teksti Erkki Mäki, kuvat Niu.