Connected Motorcycle Consortiumissa (CMC) ovat mukana alan merkittävimmät valmistajat: BMW, Honda, KTM, Suzuki ja Triumph sekä Yamaha. Nämä uskovat, että moottoripyörillä on valtava potentiaali olla nautinnollinen ja käytännöllinen yksilöllinen kuljetusväline tulevaisuudessakin. Siksi konsortio myös kehittää uusia ajoneuvojen verkottumiseen liittyviä turvaratkaisuja.

Valmistajat sopivat joulukuussa 2020 tehdyllä jatkosopimuksella jatkavansa toimintaa edelleen "Next"-tavoitteen myötä. Siinä näkökulmaan laajennetaan ja työ sisältää myös moottoripyörän näkyvyyden ADAS- eli edistyneiden kuljettajaa avustavissa järjestelmissä.

Kuten tiedetään, yksi moottoroitujen kaksipyöräisten suurimmista onnettomuusriskeistä on näkymättömyys muiden tielläliikkujien silmissä. Visuaalinen näkymättömyys saattaa pettää myös lasertutkan ja näkyvän valon avulla toimivat ennakoivat järjestelmät.

Moottoripyörävalmistajien ensisijaisena tavoitteena on motoristien turvallisuuden parantaminen.

V2-standardeja

CMC perustettiin 2016 ja se on työskennellyt määrittääkseen moottoripyöräspesifit V2X-yhteensopiviin liitettävyys- tai verkottumisjärjestelmiin.

V2X on uusi langattoman teknologian lyhenne ja tarkoittaa ‘Vehicle-to-Everything’, mikä sisältää sekä ‘Vehicle-to-Vehicle’, V2V-,  että ‘Vehicle-to-Infrastructure’, V2I -käsitteet. Toisin sanoen V2X käsittää yhteydet ajoneuvosta ajoneuvoon ja ajoneuvosta infrastruktuuriin ja takaisin. Ja moottoripyörä tarkoittaa tämän jutun yhteydessä mitä tahansa moottoroitua kaksipyöräistä (M2P).

2020 joulukuussa CMC julkisti perusmäärittelyt (BS, Basic Spesifications) moottoripyöräspesifeille liitettävyysjärjestelmille. Se oli ensimmäinen askel kuvata moottoripyörän V2X-järjestelmiä. Jatkossa jäsenvalmistajat määrittävät toiminnalliset vaatimukset yksityiskohtaiselle standardoinnille.

CMC:n BS-dokumentaation voit ladata täältä.

Vahvempaa yhteistyötä autovalmistajien kanssa

CMC:n seuraava askel vuoden 2020 jälkeen on yhteistyö autoteollisuuden ja muiden ajoneuvojen valmistajien kanssa, sillä moottoripyörien tulee kommunikoida standardoidulla tavalla. Moderneita autoja varustetaan kasvavassa määrin erilaisilla tunnistinjärjestelmillä kuten tutkilla ja kameroilla sekä kuljettajaa avustavilla järjestelmillä. Näihin ajoneuvojen järjestelmiin pitää sisällyttää moottoripyöräspesifit vaatimukset, että ne voivat turvallisesti operoida moottoripyöriä sisältävässä liikenteessä.

CMC uskoo, että räätälöidyt moottoripyörä / auto -skenaariot ja testit pitää kehittää ja standardoia tavoitteeseen pääsemiseksi.

Uusi organisaatio on aloittanut toimintansa tammikuussa 2021. Konsortioon kuuluvat mp-valmistajat rohkaisevat muita moottoripyörävalmistajia, osatoimittajia, autovalmistajia sekä muita alaan kuuluvia organisaatioista liittymään yhteistyöhön paremman mp-turvallisuuden kehittämiseksi.

Nyt mukaan kuuluvista organisaatioista Honda ja BMW ovat erityisasemassa, sillä ne ovat myös autonvalmistajia, ja niiden äänellä on kuuluvuutta molempiin suuntiin.

Teksti Erkki Mäki, lähteet CMC ja eri valmistajat.