Harleyn liikevaihto huhti-kesäkuussa oli 1,53 miljardia dollaria, jossa oli kasvua vuoden 2020 vastaavaan jaksoon, jolloin liikevaihto oli 865 miljoonaa dollaria, peräti 77 %. Liikevoitto nousi 206 miljoonaan, kun edellisenä vuonna tappiota tuli 92 miljoonaa dollaria.

Vuonna 2019 liikevaihto samalla jaksolla oli 1,63 miljardia dollaria ja liikevoitto 196 miljoonaa dollaria.

Tammi-kesäkuun liikevaihto taas oli 2,95 miljardia, kun se vuotta aiemmin oli 2,16 miljardia. Kasvu 37 %. Liikevoittolukemat 465 miljoonaa vs. -23 miljoonaa dollaria.

Vuoden 2019 kuuden ensimmäisen kuukauden liikevaihto oli 3,02 miljardia dollaria ja liikevoitto 324 miljoonaa dollaria.

Harleyn liikevaihto eli myynti ei siis ole vielä koronapandemiaa edeltäneellä tasolla, positiivista on yrityksen kyky tehdä parempaa tulosta pienemmällä myynnillä.

Moottoripyörämyynti 2020-2021 verrattuna vuoteen 2019

Harleyn kannalta myönteistä on, että sen myynti Pohjois-Amerikan markkinoilla kasvoi vahvasti, peräti 43 % toisella vuosivartilla ja 38 % koko vuosipuoliskolla verrattuna edelliseen vuoteen. Muuten myyntimäärät laskivat kaikilla mantereilla Eurooppa mukaan lukien. 

Euroopan myyntiä pudotti osaltaan se, että Harley poisti Street- ja Sportster-mallit maanosan listoilta, koska nämä eivät täyttäneet Euro 5 -normeja.

Harley-myynti 2020-2021              
  Moottoripyöriä myyty 2 neljännes     6 kuukautta    
  tuhatta 2021 2020 Muutos 2021 2020 Muutos
Pohjois-Amerikka   48,2 33,6 43 % 81 58,8 38 %
EMEA   10,2 11,0 -7 % 15,2 18,7 -19 %
Aasia-Tyynenmeren alue   6,0 6,9 -13 % 11,8 12,6 -7 %
Latinalainen Amerikka   0,9 1,2 -31 % 1,6 3,0 -47 %
Koko maailma yhteensä   65,3 52,7 24 % 109,5 93,2 18 %

Hyvä Pohjois-Amerikan myynti riitti nostamaan alkuvuoden myyntiluvut positiivisiksi maailmanlaajuisesti.

Todellinen mittari on kuitenkin verrata valmistajan myyntiä vuoden 2019 lukuihin. Aikaan, jolloin pandemia ei vielä jyllännyt.

Vertailu vuoteen 2019 

Harley-myynti 2021 kontra 2019            
Moottoripyöriä myyty, tuhatta kpl 2. neljännes     6 kuukautta    
  2021 2019 Muutos 2021 2019 Muutos
Pohjois-Amerikka 48,2 46,0 5 % 81,0 76,1 6 %
EMEA 10,2 15,6 -31 % 15,2 26,4 -42 %
Aasian-Tyynenmeren alue 6,0 7,7 -22 % 11,8 13,7 -14 %
Latinalainen Amerikka 0,9 2,5 -64 % 1,6 4,8 -67 %
Koko maailma yhteensä 65,3 71,8 -9 % 109,5 121,0 -10 %

Pohjois-Amerikan markkinoiden myynnin kasvu on ainoa, joka voittaa vertailussa vuoteen 2019. Vuoteen 2019 verrattuna Harleyn pyörien myyntimäärät laskivat toisella neljänneksellä 9 prosenttia ja koko jaksolla 10 prosenttia.

Tulos ei silti ole aivan niin huono, miltä ensi katsomalla vaikuttaa, sillä koronan vaikutukset saattavat edelleen heijastua tämän vuoden myyntitilastossa. Kaikki markkinat eivät ole vielä normaalisti auki, ja Street- ja Sportster-mallien imun puute näkyy Euroopassa tässäkin vertailussa.

Harleyn osakekurssi laski, kun se alensi ohjaustaan vuoden 2021 toiselle puoliskolle. Se ennusti käyttökatteensa laskevan negatiiviseksi muutamalla prosentilla edellisen neljännestuloksen jälkeen ennustetusta. Yrityksen myyntikate on yleensä alhaisemmat vuoden toisella puoliskolla moottoripyörämyynnin kausiluontoisuudesta johtuen.

Korkeammat logistiikkakulut, raaka-aineiden hinnannousu ja nousevat EU-tullit vaikuttavat niinikään voittomarginaalien kutistumiseen.

Lähde: Harley-Davidson, Seeking Alpha.