Koulujen alkaessa Liikenneturva peräänkuuluttaa aikuisten vastuuta lasten koulutien turvallisuudesta. Avainasemassa on parempi suojatiekäyttäytyminen ja alhaisemmat ajonopeudet.

Liikenneturvan koululaiskyselystä ilmeni, että monet lapsista kokivat kävelyn tai pyöräilyn olevan mieluisin tapa tulla kouluun. Aikuisilla on vastuu siitä, että se on myös turvallista. Kun lapsilta kysyttiin, miten autoilijat voisivat ottaa lapset paremmin liikenteessä huomioon, tienylitystilanteet nousivat toivelistan kärkipaikalle. Lapset toivoivat autoilijoiden antavat tietä suojatiellä, hiljentävän vauhtia ja olevan selkeitä vuorovaikutustilanteissa.

Koulujen läheisyydessä on syytä pudottaa vauhti alas ja unohtaa kiire. Lapset tarvitsevat selkeitä signaaleja, joten suojatietä lähestyessä hidastetaan ja pysäytetään ajoneuvo. Jos ylitykseen lähtö on turvallista, voi asiasta viittoa kädellä.

Toinen lasten esittämä toive oli kuljettajien keskittyminen ajamiseen eikä kännykkään. Puhelimeen keskittyvien aikuisten pelko liittyi siihen, etteivät autoilijana huomaa lapsia esimerkiksi tienylitystilanteissa.

Kun koululaisilta kysyttiin vaaratilanteista, ongelmana on juuri se, että "Aina ei ole oikein varma pysähtyykö autoilija vai ei”.

Ikävistä tilanteista koulutiellä mieleen olivat jääneet pyörällä kaatumisten ja liukastumisten lisäksi läheltä piti -tilanteet tien ylityksissä ja risteyksissä sekä tien antamattomuus suojatiellä.

Tehdään koulutiestä yhdessä turvallinen ja muistetaan, että koulutie ei saa olla asia, jota lapsi pelkää!

Liikenneturvan koululaiskyselyn tiedot kerättiin opettajien avulla. Opettajat kävivät oppilaiden kanssa keskusteluja etukäteen asetettujen kysymysten pohjalta ja kirjasivat ajatukset ylös. Tuloksiin on nostettu keskusteluissa yleisimmin esiin nousseet teemat. Keskusteluja käytiin eri puolilla Suomea. Niihin osallistui yhteensä 732 oppilasta, pääosin vuosiluokilta 1-4.