Liikenteessä tarvitaan kaikkien yhteispeliä, jotta se sujuisi parhaalla mahdollisella tavalla ja olisi turvallista. Sekä autoilijalla että varsinkin motoristilla on kaupunkiliikenteessä sellainen olo, että tarvittaisiin muutama ylimääräinen silmäpari jotta ehtisi ja pystyisi huomaamaan kaiken tarpeellisen. Moottoripyöräilijä kuten pyörilijäkin jää helposti katveeseen tai muuten näkemättä.

Sovelluksen käyttö aloitetaan valitsemalla ajoneuvo.

BikeShieldApp on ilmainen Applen ja Googlen sovelluskaupoista ladattavissa oleva sovellus, joka tulee markkinoille 12.9. Sovellus luon ajoneuvosta-ajoneuvoon verkon tiellä olevien autojen, moottoripyörien ja pyöräilijöiden välille. Kun sovellus on kerran asennettu, se aistii lähellä olevat moottori- ja polkupyöräilijät ja hälyyttää auton kuljettajaa niistä. 

Sovellus hyödyntää puhelinten GPS-siruja kulkuneuvojen jäljittämisessä, ja heti kun kaksi ajoneuvoa on niin lähellä toisiaan, että törmäys voisi tapahtua, se lähettää huomautuksen tästä auton kuljettajalle. Signaali voi olla joko yksinkertainen ääni tai puhevaroitus. Varoitus tulee viisi - kymmenen sekuntia ennen kuin kuljettaja kykenee edes näkemään polku- tai moottoripyörää.

Autoilijan tehtäväksi jää kuitenkin lopulta paikantaa näkyville tuleva kaksipyöräinen. Valmistaja myös huomauttaa, että näiden kuljettajien ei sovelluksen turvissa kannata laskea yhtään varovaisuustasoaan.

Kaksipyöräisten kuljettajat eivät saa varoitusta, mutta he voivat käyttää sovellusta muulla tavoin, esimerkiksi saamalla suosituksia turvallisimmista reiteistä. Ne perustuvat siihen, miten paljon kullakin tiellä liikkuu ajoneuvoja, jotka käyttävät sovellusta.

Lisätietoja BikeShielAppin sivuilta.

Oheinen artikkeli julkaistiin Motouutiset.fi-moottoripyörälehdessä alun perin 9.9.2014. BikeShield oli ilmeisesti aikaansa edellä, sillä sen toiminnasta ei ole tietoja vuoden 2017 jälkeen. Että sovelluksesta olisi saatu tarvittava hyöty, sen olisi pitänyt kuulua kaikkien autoilijoiden, motoristien ja polkupyöräilijöiden matkapuhelimeen vakiovarusteena. Ajatus oli joka tapauksessa hyvä.