Connected Motorcycle Consortium (CMC) on kansainvälinen moottoripyörävalmistajien ja alaan liittyvien toimijoiden yhteenliittymä, joka pyrkii selvittämään keinot parantaa verkottamalla moottoripyörien turvallisuutta autojen täyttämässä maailmassa. 

Sen ymmärtäminen miten ja miksi moottoripyöräonnettomuudet tapahtuvat, on perusta onnettomuuksien estämiselle. Kuten CMC on osoittanut, kun moottoripyörät "puhuvat" autoille, eli ovat verkottuneita niiden kanssa, pystytään välttämään suuri määrä onnettomuuksia autojen ja moottoripyörien välillä.

Risteykset kriittisiä alueita

Risteykset erityisesti ovat kriittisiä alueita, missä auton kuljettajalta usein jää moottoripyörä näkemättä.

Dresdenissä toimivan tutkimuslaitos VUFO GmbH:n avustuksella CMC on analysoinut todellisia rekonstruoituja onnettomuuksia, jotka perustuvta GIDAS-PMC-simulaatiotietokantaan.

Näistä onnettomuuksista on luotu prototyyppi keskiverto-onnettomuusskenariosta. Tavoitteena on ollut toisaalta ymmärtää paremmin onnettomuuden tapahtumien aikajärjestys, ja toisaalta johtaa niistä koeskenaarioita tarkoituksena kehittää ja testata tulevia toiminnallisuuksia, teknologioita ja verkottuneita järjestelmiä.

Yksi onnettomuustyyppi on "risteävä liikenne", jonka skenaario- ja sekvenssikuva ohessa. Näissä onnettomuuksissa yleensä auto (A), haluaa kääntyä vasemmalle välittämättä siitä, ettei ole hänen vuoronsa ajaa. Toinen osapuoli, B (yleensä moottoripyörä), lähestyy vasemmalta.

Onnettomuustyyppi 302, eli risteävä liikenne. Moottoripyörä lähestyy vasemmalta. Liikesuuntien yleiskuva.

Onnettomuustyyppi 302, eli risteävä liikenne. Moottoripyörä lähestyy vasemmalta. Liikesuuntien yleiskuva.

Verkottuneisuudella potentiaalia estää onnettomuuksia

GIDAS-PCM:n avulla molempien osapuolten liikeradat sekä manööverit nopeuksineen ja hidastuksineen on analysoitu ja arvioitu tapahtumasarjana suhteessa aikaan.

Alemmassa kuvassa nähdään vastaavat nopeusprofiilit. Hyvät uutiset ensin: V2V-verkottuneisuudella on potentiaalia estää tämän tyyppisiä onnettomuuksia.

Auton kuljettaja (kuvassa A) alkaa kiihdyttää autoaan 2,4 sekuntia sen jälkeen, kun on pysähtynyt, ja katsonut, voiko hän jatkaa manööveriään. Samaan aikaan moottoripyöräilijä (kuvassa B) ei vielä käsitä, että auto on alkanut liikkua. Motoristi alkaa jarruttaa vasta 0,4 sekuntia ennen törmäystä.

Kaikkien tutkittujen tapausten keskitulos. Kuva CMC.

Kaikkien tutkittujen tapausten keskitulos. Kuva CMC.

V2V-kommunikaation avulla moottoripyörän kuljettajaa olisi voitu varoittaa kaksi sekuntia ennen mahdollista törmäystä, jolloin hän olisi voinut aloittaa jarruttamisen. Samanaikaisesti auton kuljettajaa varoitettaisiin lähestyvästä moottoripyörästä heti, kun hän aloittaa kiihdyttämisen, joten hänellä olisi aikaa pysäyttää auto.

Virtaa tulevalle tutkimukselle

Tämä esimerkki kuvaa keskivertotilannetta, mutta todellisuudessa onnettomuuksien aikasarjoilla on tiettyä hajontaa, jota CMC:n tutkijat ovat myös analysoineet. Nämä onnettomuustutkimusten löydöt mahdollistavat testiskenaarion, jota voidaan käyttää järjestelmätesteissä sekä simuloiduissa että todellisissa kenttätutkimuksissa.

Lisäksi analysoitu onnettomuusdata voi antaa mahdollisuuden päätellä järjestelmien rajoja ja selvittää vaadittavat varoitusajat sekä motoristeille että autoilijoille.

Aiheesta aiemmin: 

Moottoripyöräala tutkii autojen ja moottoripyörien välisiä onnettomuuksia parempien verkottuneiden varoitusjärjestelmien luomiseksi

Verkottunut liikenne: moottoripyörillä yllättävä haaste kommunikoinnissa muiden ajoneuvojen kanssa

"Motoristit eivät ole älyautojen keiloja"