Sekä Euroopan Unioni että yksittäiset maat, kuten Iso-Britannia, kaavailevat polttomoottoristen autojen ja moottoripyörien myyntikieltoja tai myynnin rajoittamista sekä fossiiliperäisellä voimalla toimivien ajoneuvojen käytön lopettamista.

Asia herättää paljon enemmän kysymyksiä kuin mitä ratkaisuja on tarjolla. FEMA:n toteuttama kyselytutkimus osoittaa ainakin sen, että selkeä enemmistö, yli 90 % moottoripyöräilijöistä haluaa jatkaa bensiinikäyttöisillä pyörillä ajamista, eikä hyväksy myyntikieltoja.

Tutkimus toteutettiin heinä- ja elokuussa 2021 online-kyselynä, jossa selviteltiin moottoripyörien päästöjä sekä mahdollista uusien bensiinikäyttöisten moottoripyörien myyntikieltoa. Tutkimus oli saatavilla 12 eri kielellä, ja siihen vastasi noin 24 000 henkilöä, joista naisia oli noin 1200 ja miehiä loput.

Vain murto-osa kiellon puolella

Kysymykseen, "Mitä ajattelet mahdollisesta uusien bensiinikäyttöisten moottoripyörien myyntikiellosta?", 92,91 % kyselyyn vastanneista moottoripyöräilijöistä vastusti kieltoa. Maiden välillä on eroja, mutta myyntikieltoa vastustaneiden osuus ei missään Euroopan maassa pudonnut alle 80 prosentin.

FEMAn vuonna 2016 tekemään tutkimukseen verrattuna suurempi ryhmä motoristeja olisi halukas vaihtamaan uudempaan pyörään, jos vanhempien (ennen vuotta 2006 valmistetut) pyörien käyttö kiellettäisiin kaupungeissa. Vuonna 2021 osuus oli 55,46 %, kun vaihtovalmiita oli 2016 44 %.

Lopuista 44 % pohti muun kulkumuodon tai liikennevälineen käyttämistä, jos kielto toteutuisi. Se taas voisi johtaa liikennemäärien kasvuun kaupungeissa, mikä voisi merkitä suurta liikenteen määrän kasvua.

Jos päättäjät kieltäisivät bensamoottoripyörien käytön kaupunkien keskustoissa, 76 % vaihtaisi kulkuneuvoa mieluummin kuin siirtyisi päästöttämien moottoripyörien käyttäjiksi. Tällä voisi olla merkittäviä vaikutuksia urbaaniin liikkuvuuteen.

Valtaosa – 88.75% – heistä, jotka olisivat valmiita vaihtamaan päästöttömiin moottoripyöriin, ei kuitenkaan haluaisi maksaa niistä enempää kuin mitä vastaavat bensaversiot maksavat.

Enemmistö lopettaisi moottoripyöräilyn

Kun kysyttiin, mitä motoristit tekisivät, jos uusien bensiinikäyttöisten moottoripyörien myynti kiellettäisiin, niin enemmistö, eli 53,4 % lopettaisi moottoripyöräilyn kokonaan. 39 % ostaisi päästöttömän vaihtoehdon – sähköisen tai polttoainekennoilla toimivan, ja vain 7,7 % ostaisi sellaisen, jos bensamoottoripyöriä olisi edelleen tarjolla.

Kysymykseen "nauttisivatko he yhtä paljon päästöttömällä pyörällä ajamisesta kuin ajamisesta nykyisellä pyörällään, jos bensamoottoripyörien myyntikielto toteutettaisiin vai lopettaisivatko he ajamisen, niin 58,9 % lopettaisi ajamisen. Tämä on suurin muutos asenteissa sitten 2016, jolloin 46 % sanoi lopettavansa ajamisen.

Vastaajista 41 % uskoi voivansa nauttia päästöttömällä moottoripyörällä ajamisesta, kun luku oli 54 % vuonna 2016.

FEMAn sivuille pääset tästä ja tutkimuksen tuloksiin laajemmin tästä.

Moottoripyörät kehittyvät puhtaammiksi

Suuria kysymyksiä ovat mm. se, miten realistista on luottaa pelkästään sähkökäyttöisiin ajoneuvoihin? Onko sähköä tarpeeksi saatavilla markkinoilla? Onko latauspisteitä riittävästi? Entä biopolttoaineet? Voidaanko ne kehittää tasolle, jossa ne kilpailevat fossiilisten polttoaineiden kanssa kustannusten ja tehokkuuden osalta? Entä hankintakustannukset?

FEMAn pääsihteeri ja puheenjohtaja ottivat kantaa tämän hetken tilanteeseen. Moottoripyörillä, bensiinikäyttöisilläkin sellaisilla on kiistattomia etuja autoihin verrattuna, joten toivottavasti mahdollisuus ajaa niillä säilyy.

– Moottoripyörät kehittyvät polttoainetaloudellisemmiksi ja puhtaammiksi. Autoihin verrattuna, jotka käyttävät enemmän polttiainetta ja käyttävät enemmän tilaa ajamiseen ja pysäköintiin erityisesti kaupungeissa, moottoripyöristä tulee vielä paljon taloudellisempia ja vähemmän saastuttavia kuin ne nyt jo ovat. Näemme moottoripyörille  ja muille moottoroiduille kaksipyöräisille loistavan tulevaisuuden, kunhan EU ja Britannian hallitus jättävät bensiinillä käyville moottoripyörille tilaa. Ei-fossiilisilla polttoaineilla, jotka ovat jo kehitteillä, moottoripyörät pysyvät edullisina ja muuttuvat puhtaiksi ja hiilidioksidineutraaleiksi, totesi asiasta FEMAn pääsihteeri Dolf Willigers.

– Monet kansalliset hallitukset pohtivat kieltävänsä polttomoottoreilla varustettujen ajoneuvojen myynnin tulevaisuudessa. Se on kehityskulku, jolla voi olla valtava vaikutus valitsemiimme ajoneuvoihin ja elämäntapaamme. Vaikka FEMA ymmärtää ja kannattaa sähköajoneuvojen integraatiota ja kehitystyötä, työskentelemme sellaisen tulvaisuuden eteen, jossa sähkömoottoripyörät ja polttomoottorilla varustetut moottoripyörät voivat esiintyä rinta rinnan, lupasi FEMAn puheenjohtaja Anna Zee.