Kawasakin sähkömoottoripyöräkonsepti.

Kawasakin sähkömoottoripyöräkonsepti.

Kawasaki Heavy Industries irrotti moottoripyörien, nelipyöräisten offroad-laitteiden, vesijettien sekä yleismoottoreiden valmistuksen omaksi yhtiökseen, Kawasaki Motors Ltd:ksi.

Tavoitteena yhtiöittämisessä on tuoda lisää joustavuutta ja autonomiaa päätöksentekoon. Uuden yrityksen ytimessä on sen kyky reagoida nopeasti markkinoiden muutostrendeihin ja vastata niihin ei pelkästään uusilla tuotteilla, vaan myös modernein turva- ja muin teknologioin.

Tapahtuman yhteydessä kerrottiin mm. sähköisestä kaksipyöräisestä sekä hybiridimoottoripyörästä, jossa yhdistetään sähkö- ja polttoainemoottorit. Lisäksi annettiin ensi näkymiä Ninja H2:sta, jonka mekaanisesti ahdettu moottori on muunnettu käyttämään polttoaineena vetyä.

Kawasakin uusi japanilaiseen 'Joki'-kanjimerkkiin perustuva logo. Tuttu H2-malleista.

Kawasakin uusi japanilaiseen 'Joki'-kanjimerkkiin perustuva logo. Tuttu H2-malleista.

Yksi uuden strategian keskeisistä tekijöistä on fokusoiminen kestävään kehitykseen ja pyrkimys tämän avulla saavuttaa biljoonan jenin liikevaihto vuoteen 2030 mennessä.

Osana muutosta on uusi visuaalinen identiteetti ja maailmanlaajuinen Joki-kanjin omaksuminen yrityksen ja sen tuotteiden logoksi. Rinnalla säilyy myös slogan "Let the Good Times Roll".

Kawasaki Motors, Ltd. keskittää energiansa moottoripyörien, nelipyöräisten offroad-laitteiden, vesijettien sekä yleismoottoreiden valmistukseen pyrkien samalla hiilineutraaliin toimintaan.

Kawasakin sähkömoottoripyöräkonsepti.

Kawasakin sähkömoottoripyöräkonsepti.

Uuden yrityksen tavoitteena on esitellä 10 sähköistä tai hybridimoottoripyörämallia vuoteen 2025 mennessä.

Uusi yritys hyödyntää myös uutta teknologiaa kuten keinoälyä, tutkateknologiaa sekä asiakaskeskeisiä käyttöliittymiä kuten Kawasakin omaa Rideology appia, joka yhdistää kuljettajan moottoripyöräänsä Bluetoothin avulla.

Yritys pyrkii aktiivisesti kasvattamaan tuotantoaan ja myyntiään. Lisäksi tavoitteena on julkistaa joka vuosi keskimäärin 16 uutta mallia vuoteen 2025 mennessä sekä tehostaa markkinointia.

Kawasakin uusi logo.

Kawasakin uusi logo.