Liikenneonnettomuuksien tutkijalautakunnat tutkivat vuosina 2010−2019 kaikkiaan 25 kuolemaan johtanutta eläinonnettomuutta, joissa kuoli 25 henkilöä. Onnettomuuksista 20 oli törmäyksiä hirveen, kolme hevoseen ja yksi poroon. Yhden onnettomuuden eläintä ei tunnistettu.

Hirvionnettomuuksista alle kolmannes tapahtui hirvivaara-alueella ja kaksi kolmesta tapahtui hämärän tai pimeän aikaan. Puolet kuolemaan johtaneista hirvionnettomuuksista tapahtui heinä-elokuussa. Onnettomuuksista joka toinen tapahtui moottoripyöräilijälle.

Nopeusrajoitus hirvikolareiden onnettomuuspaikalla oli 14 tapauksessa 100 km/h ja kuudessa tapauksessa 80 km/h. Näitä alemmilla nopeusrajoituksilla ei tapahtunut yhtään kuolemaan johtanutta hirvionnettomuutta. Suurin osa onnettomuuksista tapahtui lautakuntien arvioiden mukaan nopeusrajoituksen mukaisella ajonopeudella.

- Tutkijalautakunnat ovat tunnistaneet useissa onnettomuuksissa riskitekijäksi sen, että kuljettaja ei alentanut ajonopeuttaan hirvivaara-alueella tai näkyvyyden ollessa rajoittunut esimerkiksi sateen, pimeyden tai auringonpaisteen vuoksi, huomauttaa liikenneturvallisuuspäällikkö Esa Räty Onnettomuustietoinstituutista.

Liikennevakuutuksesta korvattiin 4 600 eläinvahinkoa

Vuosina 2010–2019 tapahtui kaikkiaan 4 585 liikennevakuutuksesta korvattua eläinvahinkoa. Tapausmäärät ovat olleet kasvussa. Vuonna 2013 tapauksia oli 323 ja vuonna 2019 korvattiin 597 vahinkoa. Liikennevakuutuksesta on korvattu pääasiassa henkilövahinkoon johtaneita eläinvahinkoja. Näiden lisäksi ajoneuvoihin ja muuhun omaisuuteen kohdistuneita vahinkoja on voitu korvata vapaaehtoisista vakuutuksista.

70 % liikennevakuutuksesta korvatuista eläinvahingoista tapahtui kesäkuun ja marraskuun välisenä aikana. Syyskuu ja lokakuu erottuvat muita kuukausia hieman suuremmilla vahinkomäärillä. Korvatuista eläinvahingoista 59 % tapahtui hämärän tai pimeän aikaan.

Keinoja hirvionnettomuuksien vähentämiseksi

Havaintojensa perusteella tutkijalautakunnat esittävät, että liikenneturvallisuuden parantamiseksi hirvien pääsy tielle tulee estää rakentamalla riista-aitoja ja riistalle sopivia teiden ylitys- ja alituspaikkoja. Kuljettajia tulee valistaa alkusyksyn hirvivaarasta sekä siitä, että liikuttaessa hirvivaroitusalueella ajonopeutta tulee vähentää.

Hirvien havaitsemista voidaan edistää tienvarsien raivausta tehostamalla. Tienvarsiteknologiaa tulee kehittää hirvistä varoittavien tunnistimien osalta ja ajoneuvotekniikkaa puolestaan tulee kehittää havaitsemaan ja väistämään hirvet liikenteessä.