Yhtiöittämisen nettoarvo on 545 miljoonaa dollaria, jolla rahoitetaan LiveWiren strategiaa päästä markkinoille, investointeja uusien tuotteiden kehittämiseen sekä globaaliin valmistus- ja myyntiverkostoon.

Moottoripyörävalmistaja Harley-Davidson ja kestävän kehityksen mukaisiin yrityskauppoihin erikoistunut AEA-Bridges Impact Corp. (ABIC) ilmoittivat, että ABIC ottaa haltuunsa Harleyn sähkömoottoripyöräosaston, luoden uuden LiveWire-nimisen yrityksen. Sen osakkeet noteerataan New Yorkin pörssissä "LVW"-tunnisteen alla.

LiveWiren suunnitelmana on fokusoitua urbaaneille markkinoille sekä kehittää tulevaisuuden teknologiaa ja investoida osaamiseen, jota tarvitaan moottoripyöräilyn muutoksessa.

Livewire hyödyntää Harleyn 10 vuoden kehitystyön aikana kertynyttä osaamista sähköisistä ajoneuvoista sekä maailman tunnetuimman mp-brandin 118 vuoden aikana kertynyttä perintöä.

Harleyn pääjohtajan ja hallituksen puheenjohtajan Jochen Zeitzin mukaan pörssiin vienti antaa LiveWirelle vapauden rahoittaa tuotekehitystyötä sekä parantaa sen pääsyä markkinoille. Se voi hyödyntää toiminnassaan strategisten partnereidensa H-D:n ja Kymcon jakeluverkostoa.

Perusmantrana Zeitz muisti muistuttaa, että LiveWiren odotetaan tuovan Harleylle uutta asiakaskuntaa.

ABIC ja H-D uskovat, että LiveWirellä on tulevaisuutta erikoistuneena sähkömoottoripyöräbrändinä. LiveWire siirrettiin omaksi osastokseen Harleyn sisällä 2019. Brandinä LiveWire on tunnettu Pohjois-Amerikassa ja Euroopassa ja tavoitteena on pääsy muillekin markkinoille, kuten Aasiaan.

Haasteena on päästä voitolliseksi ja saada lisää markkinaosuutta. 

LiveWiren transaktio itsenäiseksi pörssiyhtiöksi rahoitetaan ABIC'in 400 miljoonan dollarin rahasto-osuudella, Harleyn 100 miljoonan dollarin investoinnilla sekä KYMCO:n 100 miljoonan dollarin panostuksella. Yhdistyneen yrityksen arvoksi arvioidaan noin 1,77 miljardia dollaria.

Kaupan jälkeen Harleyn osuus yrityksestä on noin 74 %, ABICin osakkeenomistajien noin 17 % ja ABICin perustajien ja KYMCOn noin 4 % kummankin.

Pääomistajana Harley jatkaa LiveWiren tulosten julkistamista omassa tilinpäätöksessään. LiveWire ilmoitetaan erillisessä segmentissä Harleyn sisällä. Kauppa toteutunee kokonaisuudessaan vuoden 2022 ensi puoliskolla.

Toimituksen kommentti

LiveWiren kysyntä ei ole lähtenyt nousuun odotetulla tavalla. Siitä kertoo myös viime vuonna tehty mallin kolmanneksen hinnanpudotus. Siirto pörssinoteerattuun tytäryhtiöön voi heijastaa sitä, että Harleyn brändin alla merkillä ei ollut tulevaisuutta, sillä H-D:n peruskäyttäjäkunta ei välttämättä innostu sähkömoottoripyöristä. Lisäksi hinnanpudotuksen jälkeenkään ekologisesti tiedostavilla nuorilla tuskin on varaa edelleen kohtuullisen kalliiksi hinnoiteltuun LiveWireen.

Harleyn edellinen pääjohtaja sai kenkää ilmeisesti juuri LiveWireen tehtyjen isojen investointien ja tuotekehityskulujen vuoksi. Lisäksi valmistuksen aloitus venyi teknisten ongelmien vuoksi, samalla kun kysyntä ei lähtenyt kasvuun odotetulla tavalla. Zeitz on siis tavallaan siirtänyt ongelman sillä tavalla syrjään, että uusi yritys joutuu näyttämään mihin se pystyy niillä panoksilla, mitä sille on annettu.