Yli 125 kuutiosenttimetristen moottoripyörien katsastusta edellyttävän lain piti EU-lainsäädännön mukaan astua voimaan jo 1. tammikuuta, mutta presidentti Macron esti lain voimaantulon Ranskan osalta.

Kolme ilmanlaadun puolesta kampanjoivaa yhdistystä, Respire, Ras le Scoot ja Paris Sans Voiture, vaati kuitenkin, että laki katsastuksesta pantaisiin täytäntöön sillä perusteella, että "sen hylkääminen oli vahingollista yleisen hyödyn, tieturvallisuuden sekä ihmisten suojaamiseksi ajoneuvoilta, jotka aiheuttavat ääni- ja ilmansaasteita".

He myös väittävät, että "Ranskassa se, joka ajaa moottoroidulla kaksipyöräisellä joutuu 22 kertaa suuremmalla todennäköisyydellä kuolemaan johtavaan onnettomuuteen, kuin autolla ajava, mutta tätä riskiä on saatu pienennettyä valtioissa, joissa katsastus on jo otettu käyttöön. Riski on pienentynyt 16-kertaiseksi Saksassa ja 17-kertaiseksi Espanjassa."

Tämän vuoksi ylin hallintotuomioistuin on antanut päätöksen, jonka mukaan katsastuksen käyttöönoton viivyttäminen 1. lokakuuta jälkeen ei ole oikeutettua koska sen vaikutuksen näkyminen käytännössä vie aikaa.

Ranskalla kuten Suomellakin olisi ollut mahdollisuus ottaa käyttöön katsastuksen korvaavia toimenpiteitä, joilla saataisiin aikaan vastaava vaikutus. Hallinto-oikeus on kuitenkin todennut, ettei Ranskan hallitus ole ottanut käyttöön korvaavia turvatoimenpiteitä, jotka oikeuttaisivat EU-lain sivuuttamisen, joten katsastusten käyttöönotto oli väistämätön.

Ranskan hallitus kertoi Euroopan komissiolle joulukuussa 2021 suunnittelevansa vaihtoehtoisia toimia, mutta Korkeimman hallinto-oikeuden mukaan tästä ei ole dokumentaatiota eikä mitään ole pantu toimeen.

Ympäristöjärjestöt ovat kiittäneet päätöstä, mutta motoristien näkemys on ollut erilainen.

Ranskalaisen motoristien etujärjestön FFMC:n logo.

Ranskalaisen motoristien etujärjestön FFMC:n logo.

 

Eräs heistä totesi, "Se ei vaikuta paljoakaan. En näe asiassa mitään hyötyä. Turvallisuusmielessä tarkistan pyöräni (kuntoa) kaiken aikaa. Meillä on vain ajoasut eikä mitään muuta turvana, jos tekniikka pettää."

Toinen, Bruno nimeltään, puolestaan kertoi, että "se, että moottoripyörä läpäisee katsastuksen, ei tarkoita, että onnettomuudet vähenisivät. En näe suoraa yhteyttä asioiden välillä. Omistajat ovat nyt jo hyvin huolellisia: vanhemmat moottoripyörät ovat jo muutenkin kalliita ylläpidettäviä."

"Tehdään töitä airbagien saamiseksi motoristeille! Kehitetään turvajärjestelmiä! On muitakin tapoja luoda hyvät turvallisuusolosuhteet moottoripyöräilijöille."

FFMC, Fédération Française Des Motards en Colére ( eli Äreiden ranskalaisten motoristien liitto), joka on ranskalaisten motoristien kattojärjestö kertoo, että katsastus ei auta vähentämään ilmansaasteita, melua tai onnettomuusriskejä. 

Sen puhemies Eric Thollier kertoi Connexion Francelle, että päätös on "absurdi lainkäytöllinen sotku: on aivan selvää, että he, jotka ovat panneet sen käytäntöön, eivät tiedä mistä puhuvat."

"Mitään ei ole vielä valmiina, mekaanikkoja ei ole koulutettu, tarkastuksiin liittyviä yksityiskohtia ei vielä tiedetä. Täytäntöönpano ei ole mahdollista lokakuun alkuun mennessä."

On arvioitu, että katsastus tulisi maksamaan 50-70 euroa pyörän omistajalle.

Aiheesta aiemmin:

Moottoripyörien määräaikaiskatsastus tulossa Ranskaankin – vaan mitä saivatkaan motoristien edunvalvojat aikaan?