Urheilun eettisyys ja tasa-arvo ovat viime aikoina nousseet monella tavalla julkisuudessa esille monelta osin varsin ikävälläkin tavalla.

Suomen Moottoriliitto haluaa kyselynsä avulla saada selville, miten asiat koetaan SML:n toiminnassa. Kysely toteutetaan perinteisesti anonyymisti ja vastaukset käsitellään luottamuksellisesti yhdenvertaisuus- ja tasa-arvotyöryhmässä.

Kysyimme Moottoriliiton pääsihteeri Ville Saloselta, miksi SML tekee kyselyn, ja mitä sillä halutaan saavuttaa.

– Tähän mennessä vastauksia on tullut jo toistasataa ja lisää tulee koko ajan. Aiheena yhdenvertaisuus- ja tasa-arvoasiat ovat herkkiä, joten anonymiteetti on vastausvaihtoehtona oikea, Salonen toteaa.

– Toimintamme vastuullisuutta ohjaa se, että olemme Suomen Olympiakomitean jäsen. Meillä on olemassaoleva suunnitelma, joka tehtiin ensi kerran 5-6 vuotta sitten.

– Mutta viime vuosina, kun lajiemme sisällä nousi aika paljonkin keskustelua muun muassa naisten eri lajien SM-arvojen käsittelyn yhteydessä, näimme yleisesti tarpeelliseksi selvittää, miten jäsenkuntamme kokee tasa-arvoisuuden Suomen Moottoriliiton toiminnassa sekä tarpeen päivittää tasa-arvo-ohjelmamme ajan tasalle.

Suomen Moottoriliiton toiminnassa on mukana 179 moottoriurheilun lajiyhdistystä ja yli 20 000 henkilöä, joten kyse ei ole pienestä yhteisöstä ja asiasta.

Tasa-arvon mittareita on erilaisia

Salonen kokee tasa-arvokyselyn tärkeäksi työkaluksi tulevaisuutta ajatellen. Kuva JP Purtilo.

Salonen kokee tasa-arvokyselyn tärkeäksi työkaluksi tulevaisuutta ajatellen. Kuva JP Purtilo.

– Tasa-arvon toteutumista voidaan mitata monella tavalla. Tasa-arvo on käsitteenä monimuotoinen ja sitä voidaan tarkastella muun muassa sukupuolinäkökulmasta, mutta myös esteellisyyden tai vaikkapa yleisten harrastusmahdollisuuksien kautta. Ovatko lajit tasa-arvoisesti saavutettavissa, Salonen pohtii.

– Asiaa selvittämään on perustettu yhdenvertaisuus- ja tasa-arvotyöryhmä, jota vetää hallituksemme jäsen Jonna Kyllästinen. Pyrimme jatkuvaan seurantaan. Kyselyn avulla haluamme saada päivitetyn ja laajan kuvan siitä, missä moottoriurheilussa tasa-arvon toteutumisen osalta mennään. Samalla saamme työkalut suunnitella millä ja miten kehittää plus aikataulut sekä millaisin toimenpitein etenemme asiassa.

– Uskon, että saamme kyselyn ja keskustelujen kautta oikean kuvan siitä, missä menemme tällä hetkellä. Kyse on osa-alueesta, josta emme tiedä kaikkea. Kyselyyn vastataan nimettömänä, joten saamme paljon tietoa siitä mitä, ja miten tasa-arvoa tulee kehittää.

Haluamme tietää, missä mennään

– Urheiluyhteisö on viime vuosina painiskellut avoimuuden ja vastuullisuuden kanssa. Haluamme tietää, missä osaltamme mennään. Emme vain oleta, että jos emme tiedä jotain asiaa, että se olisi automaattisesti okei, Salonen painottaa.  

– Kyselyyn vastaaminen nimettömänä mahdollistaa myös sen, että jos henkilö haluaa vaikkapa kokemaansa ongelmaan lisää selvyyttä, hän voi jättää yhteystietonsa, jolloin työryhmä voi käsitellä ja selvittää asiaa lisää.

– Modernin lajiliiton velvollisuus on hoitaa asiat. Tasa-arvotyössä voi olla mukana paljon oletuksia ja musta-tuntuu-juttuja, jolloin voidaan ajatella, että mitään ongelmatapauksia ei ole, vaikka pinnan alla olisikin asioita, jotka vaatisivat toimenpiteitä.

Kyselytutkimus on myös työkalu

Salonen kehottaa kaikkia SML:n jäsenorganisaatioiden eri toiminnoissa; kuljettajina, mekaanikkoina, toimitsijoina jne. mukana olevia vastaamaan kyselyyn. Kuva: Tomi Tähti.

Salonen kehottaa kaikkia SML:n jäsenorganisaatioiden eri toiminnoissa; kuljettajina, mekaanikkoina, toimitsijoina jne. mukana olevia vastaamaan kyselyyn. Kuva: Tomi Tähti.

– Kyselyn ja kysymysten asettelun kautta pyrimme myös ajamaan jäsenistölle ajatusta siitä, mitä tasa-arvo on. Kysely pitää lisäksi sisällään sukupuolten välisen tasa-arvon paljon laajemmalta alueelta. Se sisältää sanavalinnat, miten asioista puhutaan, millä tavalla. Kaikissa tilanteissa ei aina osata tulkita, että kielen käytössä voi olla kyse tasa-arvosta tai syrjinnästä.

– Pyrimme siis myös jakamaan tietoa siitä, millaisia asioita pitää ja tulee lukea tasa-arvon piiriin kuuluviksi.

– Kysely on ensisijaisesti suunnattu jäsenistölllemme, ja koemme tärkeäksi sen, että SML:n toiminta koetaan tasa-arvoiseksi. Kyse on isosta asiasta, ja haluamme lisätä avointa keskustelua aiheesta, ja kehittää vastuullisesti tasa-arvoasioita, Salonen päättää.

Eli kannattaa käydä vastaamassa kyselyyn ja vaikutttaa SML:n tulevaan yhdenvertaisuus- ja tasa-arvotoimintaan. Pääset vastaamaan anonyymisti kyselyyn täällä.