Euroopan Unioni päätti 23. kesäkuuta, että heinäkuun 2022 jälkeen esiteltävät uudet automallit on varustettava älykkäällä nopeusavustimella (intelligent speed assistance, ISA). Toimenpiteen tavoitteena on vähentää liikenneonnettomuuksia, parantaa ilman laatua ja hidastaa ilmastonmuutosta.

Vuoden 2024 heinäkuusta lähtien laitteet muuttuvat pakollisiksi kaikkiin uusiin autoihin niiden julkistusajankohdasta riippumatta.

Älykäs nopeusavustin toimii yhteistyössä kuljettajan kanssa, eikä rajoita hänen mahdollisuuksiaan auton hallinnasta päättämiseen millään hetkellä ajon aikana. Kuljettaja vastaa aina auton hallinnasta, ja pystyy ohittamaan järjestelmän toiminnan ja ajamaan millä nopeudella haluaa.

Nopeusavustimen ideana on antaa kuljettajalle palautetta ylinopeudesta ja siten hillitä sitä. Varoitus tapahtuu akustisesti merkkiäänen avulla tai haptisesti esimerkiksi ratin värinän kautta. Autonvalmistajilla on vapaus päättää, miten toteuttaa varoitussignaalin.

Optiona on myös vaihtoehto, jossa kaasupoljin antaa palautteen, ja työntää kuljettajan jalkaa takaisinpäin siten auttaen rajoituksenmukaiseen nopeuteen siirtymisessä.

Neljäs tapa vaikuttaa ajoneuvon nopeuteen on nopeudenhallinta-vaihtoehto. Siinä järjestelmä automaattisesti vähentää nopeutta hitaasti.

Auton nopeus on silti aina kuljettajan hallinnassa, eli hän pystyy ohittamaan kaikki järjestelmävaihtoehdot painamalla kaasua hieman kovemmin, EU:n tiedotteessa kerrotaan.

Moottoripyörät?

Tämäntyyppisissä teknisissä ratkaisuissa moottoripyöräala yleensä seuraa autoalaa muutaman vuoden viiveellä. Täten aivan lähivuosina tuskin on pelkoa siitä, että älykkäitä nopeusavustimia alettaisiin vaatimaan moottoripyöriin. Teknisten määrittelyjen tekeminen ja moottoripyörissä käytössä oleva rajallinen tila hidastanevat asian toteutumista.

Jos autojen kohdalla päädytään siihen, että nopeusavustin muuttuukin nopeusrajoittimeksi, eli kuljettaja ei pysty ohittamaan sen toimintaa, on olemassa riski, että ne otetaan käyttöön myös moottoripyörissä.