KTM lähettää kaikille kyseisten pyörien omistajille kirjeen takaisinkutsusta. Heitä pyydetään ottamaan välittömästi yhteyttä valtuutettuun KTM -jälleenmyyjään, joka tarkastaa ja tarvittaessa suorittaa vaihtotyön.

Asiakkaat voivat myös tarkistaa, koskeeko takaisinkutsu heidän omistamaansa pyörää KTM:n kotisivujen "Service" -kohdan kautta osoitteessa: https://www.ktm.com/en-fi/service/Service-and-safety-check.html.

Takaisinkutsuun liittyvä huoltotyö on takuunalainen sekä asiakkaalle ilmainen, ja sen voi suorittaa vain valtuutettu KTM -jälleenmyyjä, todetaan KTM:n tiedotteessa.