Kölnissä pidettyyn 10. Kansainväliseen moottoripyöräalan konferenssiin osallistuivat sekä poliittiset päätöksentekijät, mp-valmistajat että tutkijat.

ACEM-lyhenne tulee sanoista European Association of Motorcycle Manufacturers, Eurooppalaisten Moottoripyörävalmistajien Liitto, ilmeisesti alkuperäiskielen ranskan mukaan. Nimen ei pidä antaa hämätä, sillä mukana ovat käytännössä miltei kaikki alan merkittävät valmistajat.

ACEMin tulevaisuudenstrategia pitää sisällään yhteisen lähestymistavan, joka kattaa ajoneuvoteknologian, kuljettajakoulutuksen ja infrastruktuuriin liittyvät turvallisuusasiat. Strategiajulkaisun nimi on "Safe ride to the future", turvallinen ajo tulevaisuuteen.

Kommunikoivia moottoripyöriä viimeistään 2020

Osana uutta strategiaa mp-teollisuus ajaa Intelligent Transport Systemsin, ITS, eli älykkäiden liikennejärjestelmien kehittämistä. Se tarkoittaa turvajärjestelmiä, jotka sallivat kommunikoinnin ajoneuvojen välillä sekä ajoneuvojen ja infrastruktuurin välillä. ACEMin jäsenet sitoutuivat samalla siihen, että vähintään yhdessä heidän myymistään mp-malleista on järjestelmä joka toimii yhteen ITS-järjestelmien kanssa niinkin pian kuin vuonna 2020.

Lisäksi alan teollisuus tekee tutkimusta eCall- eli elektronisen hätäsoiton mahdollistavista järjestlemistä moottoripyörissä. Eli jos tapahtuu onnettomuus, pyörän järjestelmä hälyyttää apua automaattisesti.

Yhteistyötä kuljettajakoulutuksessa

Kuljettajien koulutusken osalta ACEM ja Saksan tieliikenneneneuvosto, German Road Safety Council, DVR, ovat yhdistäneet voimansa edistääkseen vapaaehtoista ajokortin suorittamisen jälkeistä koulutusta motoristeille halki Euroopan.

Lisäksi ACEM järjestää sarjan työpajoja eri Euroopan maissa löytääkseen ja edistääkseen tapoja parantaa tieturvallisuutta kansallisilla, alueellisilla ja paikallisilla tasoilla. Näissä tapaamisissa pyritään saattamaan yhteen sekä julkisten organisaatioiden edustajat että myöskin motoristien yhteisöt. Keskustelut koskevat mm. sellaisia asioita kuin tehokkaampi turvallisuuuspolitiikka, tie-infrastruktuurin suunnittelu- ja kunnossapito sekä tieliikenteen sääntöjen noudattamisen edistäminen.

Moottoripyörävalmistajien järjestön tiedotteen mukaan turvallinen moottoripyöräily tulevaisuudessa rakentuu jo aiemmin ACEMin jäsenten sitoutumiseen vapaaehtoisiin toimiin turvallisuuden parantamiseksi kuten esimerkiksi valmistaa uudet ajoneuvot siten, että niitten ajovalot ovat aina päällä, Euroopan tieturvallisuuden perussopimuksen allekirjoittamiseen, ja päätökseen esimerkiksi siitä että 75  % katumoottoripyöristä on ABS-jarrut optiona tai heti mukana vuodesta 2015 lähtien muiden vastaavien toimien lisäksi.

ACEMin toiminnassa on mukana 14 mp-valmistajaa, ja ne edustavat yli 30 tuotemerkkiä 15 eri Euroopan maassa, ja työllistävät yli 150 000 henkilöä.