Euroopan Komissio on uusimassa ajoneuvojen elinkaaren loppupäätä koskevaa direktiiviä ja tutkii tarvetta moottoroitujen kaksipyöräisten ottamista mukaan romutuspakkoon, kerrotaan FEMA:n, eurooppalaisten moottoripyöräjärjestöjen edunvalvojan artikkelissa.

SMC eli Sveriges MotorCyklister, ruotsalaisten moottoripyöräkerhojen liitto ja siten edunvalvoja, on tutkinut ruotsalaisten moottoripyöräromuttamojen toimintaa. Selvityksen mukaan ne kierrättävät jo 80-100% joka moottoripyörästä, mikä heidän mielestään osoittaa sen, ettei tiukempi kierrätyslainsäädäntö ole tarpeen. Samalla selvisi, että romuttamot ovat Ruotsissa toimineet jo vuosikausia kestävän kehityksen vaatimien tavoitteiden mukaan.

Pyörien kokonaiset osat puretaan ja myydään käytettyjä osia etsiville. Ne osat, jotka eivät mene kaupan, kierrätetään lainsäädännön edellyttämällä tavalla eriteltynä muovi- ja metalliosiin sekä nesteet erikseen.

SMC:n tutkimus

SMC selvitti viiden romuttamon toimintaa. Ne käsittelevät noin 700 moottoripyörää ja 500 mopedia vuosittain. Moottoripyörien ja niiden osien kierrätysaste on varsin korkea. Yritysten kertoman mukaan jopa 80-100% romutetuista moottoripyöristä käytetään uudelleen tai kierrätetään.

Käytettyjen osien myynti mahdollistaa sen, että pienellä budjetilla varustettu motoristi pystyy pitämään ajoneuvonsa ajokunnossa ja mahdollistaa vanhojen moottoripyörien pysyvän käyttökelpoisina.

Uusien varaosien hinnannousu tarkoittaa sitä, että yhä useammat joutuvat luottamaan käytettyjen osien markkinoihin. Samalla valmistajat eivät halua pitää suuria varastoja pitkiä aikoja, joten käytettyjen osien tarve kasvaa edelleen. Tänä päivänä voi olla vaikeuksia saada varaosia jo niinkin uusiin kuin 2010 valmistettuihin pyöriin.

Miltei kaikki romuttamoihin päätyneet moottoripyörät ostetaan vakuutusyhtiöiltä. Ne ovat kolaroituja mottoripyöriä, joiden korjaamisen vakuutusyhtiö on todennut kannattamattomaksi.

Kolme neljännestä kaikista moottoripyöristä Ruotsissa ovat vähintään 10 vuoden ikäisiä tai vanhempia. Käytettyjä osia ostavat yleensä vanhempien pyörien omistajat. Kun takuu raukeaa, monet huoltavat itse pyöränsä. Tarve käytetyille osille ei näytä pienenevän.

Tutkimuksesta selvisi myös, että offroad-pyörät romutetaan nopeasti ja saatavilla on vain rajallisesti komponentteja maantiepyöriin verrattuna. Näin niiden käyttäjät joutuvat luottamaan käytettyihin osiin.

Toinen iso ostajaryhmä on pyörien rakentajat, jotka jakautuvat kahteen ryhmään, niihin jotka ostavat uusia osia, ja käytettyjen ostajiin. Käytetyt osat ovat osoittautuneet korkealuokkaisiksi. Tyypillisesti niitä ovat jarrut, vanteet ja tankit. Käytettyjen osien saannin turvaaminen on rakentajien kannalta tärkeää.

Direktiivin uusiminen

Euroopassa on säädöksensä miten kerätä ja purkaa autot. Moottoripyörät ja mopedit eivät kuulu säädöksen piiriin, mutta direktiiviä ollaan uusimassa ja käydään keskustelua niiden sisällyttämisestä. SMC:n tutkimukseen osallistuneet yritykset totesivat, etteivät kaipaa yhtään lisää byrokratiaa tähän toimintaan. He eivät pura niin monia moottoripyöriä, ja jos homma menee liian byrokraattiseksi, uhkaavat luopua siitä kokonaan. Tämä tuskin on hyvä asia.

SMC totesikin, että moottoripyöräyhteisö on Ruotsissa työskennellyt elinkaarensa päässä olevien ajoneuvojen hävittämiseksi kestävän kehityksen keinoin jo kauan ennen kuin asiasta tuli muotisana EU:ssa. SMC:n mukaan ei ole tarvetta sisällyttää moottoripyöriä ja mopoja direktiiviin.

Suomalaisten motoristien kanta direktiiviuudistukseen

Aiemmin vuoden 2022 alkupuolella SMOTO eli suomalaisten motoristien edunvalvoja ja myös FEMA:n jäsen julkaisi tutkimuksen, jossa selvitettiin M2P osien uudelleenkäyttöä. Tutkimukseen vastasi 11 moottoripyörä- ja 20 autoromuttamoa, yksi rakentaja yksi moottoripyöräkerho.

Keskimäärin mp-romuttamoilla purettiin vuosittain 540 yli 125 cc moottoripyörää, 85 alle 125 cc moottoripyörää ja 25 mopedia. Autohajoittamoilla taas 8 yli 125 cc moottoripyörää, 8 alle 125 cc moottoripyörää sekä 54 mopedia

Kaikkiaan vuotuinen romutettujen pyörien määrä oli 720 kpl ja uudelleen käyttöön menneiden osien määrä suuri. Mp-hajottamoilta noin 62 % osista päätyi uudelleen käytettäviksi. Autohajoittamoilta määrä oli merkittävästi pienempi, noin 14 %. Rakentajan ja mp-kerhon osista 95 % osista kierrätettiin kuluttajille.

SMOTO myös selvitti, miten M2P mukaan ottaminen direktiiviin vaikuttaisi osien uudelleen käyttöön. Mp-hajottamoiden mukaan vaikutus olisi pääasiassa negatiivinen tai neutraali, rakentajan ja mp-klubin mielestä erittäin negatiivinen. Autohajottamoista yksi ajatteli sen tuovan lisää businesta, muut näkivät vaikutuksen neutraalina.

SMOTOn puheenjohtaja Jari Kielinen totesi, että "SMOTO on aiemmin ollut huolissaan moottoroitujen kaksipyöräisten mukaan ottamisesta moottoriajoneuvojen elinkaaridirektiiviin purettujen osien hyötykäytön vuoksi. Tutkimus osoittaa, että huoli on aiheellinen. Jos M2P sisällytetään direktiiviin, osa erikoistuneista purkaamoista joutuu lopettamaan kasvaneitten vaatimusten ja säätelyn vuoksi. Useimmat romutettavat kaksipyöräiset joutuisivat siten operaattoreille, jotka eivät käytä purettuja osia tehokkaasti vaan hyödyntävät ne metallijätteenä. Harrastelijoiden varaosien saanti vaikeutuisi."

Lisätietoja FEMA:n sivuilta SMC:n osalta täältä ja SMOTOn osalta täältä