Koulutusohjelman ovat kehittäneet Smokin Suomen Moottoripyöräkouluttajien mp-kouluttajat Jussi Korhonen ja Matti Träskelin sekä Motoristien Kriisipalvelun Marja Suominen. Koulutusta on pilotoitu viime elokuussa järjestämällä Veteraanimoottoripyöräklubi ry:n Oulun aluekerhon kanssa koulutusohjelman ensimmäinen, ns. kickoff-osa, Ukkohallassa pidetyn valtakunnallisen Veteraanirallin, yhteydessä.

Kyse on hankkeesta, jossa on selvitetty ikääntyvien motoristien fyysistä ajokykyä sekä hyvinvoinnin ja mielentilan vaikutuksia motoristien liikenneturvallisuuteen.

"Motoristien kuolemaan sekä vakavaan loukkaantumiseen johtaneista onnettomuuksista iso osa johtui ylinopeudesta ja päihteiden alaisena ajamisesta sekä asenteista omaa ja pyörän suorituskykyä kohtaan.

Onnettomuuden vaikutukset ovat laajat onnettomuuden uhrin läheisten ja omaisten keskuudessa sekä yhteiskunnallisesti, jos ja kun onnettomuudesta seuraa työkyvyttömyys," kerrotaan hankkeen esitteessä.

Pilotti jo viime kesänä

– Olemme rakentaneet koulutusohjelman, jossa selvitetään hyvinvoinnin sekä mielentilan vaikutuksia motoristien liikenneturvallisuuteen. Lisäksi kiinnitetään huomiota ikääntyvien motoristien fyysiseen ajokykyyn, kertoo Marja Suominen.

– Viime kesän pilotin jatkoksi koulutusohjelmaa toteutetaan 2023 Oulussa ennakoivan ajon koulutuksien yhteydessä ja sovittaessa muilla paikkakunnilla moottoripyöräkerhojen koulutustilaisuuksien yhteydessä. Koulutusohjelmaa on tarkoitus tarjota myös autoilijoiden liikenneturvallisuuskoulutuksiin ja se voidaan räätälöidä autoilijoiden tarpeisiin eri yrityksissä, Suominen avaa.

– Ensimmäiseen koulutusjaksoon osallistui 30 henkilöä kuulemaan, mitä tarkoittaa kokonaisvaltainen ajokunto ja ajokyky. Lisäksi kerrottiin, millaista fysiikkaa, henkistä hyvinvointia ja tasapainoa tarvitaan moottoripyörällä ajamiseen.

Marja Suominen.

Marja Suominen: 'Tavoitteena on korostaa fyysisen ja psyykkisen kunnon merkitystä ikääntymisen hidastumiseen.'

– Saimme viime syyskuun alussa LähiTapiola Pohjoiselta lahjoituksen hankkeen eteenpäin viemiseen. Tavoitteena on korostaa fyysisen ja psyykkisen kunnon merkitystä ikääntymisen hidastumiseen. Esimerkiksi Veteraanimoottoripyöräilijät haluavat osallistua koulutuksiin ja ottaa mukaan tätä omaan toimintaansa, samoin Touring Finlandia on luvannut ottaa asiaa esille jäsenilloissaan. Olin myös juuri kertomassa asiasta SMOKin, eli Suomen Moottoripyöräkouluttajat ry:n kokouksessa täällä mp-messuilla, Suominen sanoo.

Miten jatkossa?

– Kyse on asiasta, josta on kaikille hyötyä. Moottoripyöräily on loistava harrastus, jota haluaa luonnollisesti jatkaa mahdollisimman pitkään ja turvallisesti. Motoristien ajouran jatkamiseksi kerhot voisivat tarttua toimeen, ja ottaa tämän koulutusaiheen ohjelmaansa joko ennakoivan ajon tai ruosteenpoistokurssin yhteyteen.

Kokonaisvaltaista käsittelyä

Mitä tässä koulutuksessa käytännössä tehdään?

– Siinä käydään konkreettisesti läpi ajokuntosi riittävyyttä. Oletko testannut itsesi ja käynyt terveystarkastuksessa: millaisessa kunnossa on näkösi, kuulosi, entä muut fyysisesti jutut?

– Moottoripyöräily on laji, johon pitää olla monipuolisesti valmentautunut. Ja kun lähdet ajamaan, tai mp-matkalle, niin mielentilalla on iso merkitys. Oletko henkisesti tasapainossa, ja onko mielesi tyyni, jolloin pystyt paremmin ja tarkemmin havainnoimaan liikenneympäristöä. Jos olet sisäisen aggression vallassa tai adrenaliinimyrsky sanelee tilasi, ajamaan lähtemisellä voi olla huonoja seurauksia.

– Käsittelemme asiaa kokonaisvaltaisesti, jotta siitä olisi mahdollisimman suuri hyöty, Suominen muotoilee.

Koulutustilaisuudet kestävät 1,5-2 tuntia ohjelmasisällön mukaan. Sen yhteydessä tehdään osallistujille muun muassa kyykitys-, tasapaino-, nopeus- ja puristusvoimatestejä.

"Kaikki voivat moottoripyöräillä"

– Näkemyksemme on, että kaikki voivat moottoripyöräillä, jos vain ovat kunnossa, ja oman kuntonsa eteen voi useimmiten myös tehdä jotain, ja se kannattaa.

Entä paljon puhutut muistamisen ongelmat?

– Vaikuttaa siltä, että muistiongelmat alkavat yhä varhaisemmassa iässä. Sekin on asia, joka kannattaa testauttaa. Jos joku läheisesi kysyy sinulta, oletko huomannut, ettet muista noita asioita, pitää mennä kiireen vilkkaan testauttamaan itsensä. Koska välttämättä et pian enää muista, minne olet ajamassa, tai unohdat, missä olet.

– Muistisairaudet ovat nouseva trendi, samoin muut kansantaudit, kuten sydän- ja verisuonitaudit ja diabetes, jotka kaikki vaikuttavat ajamiseen.

– Mielentila liittyy myös taudin tai sairauksien tilaan: jos lääkitys toimii ja on tasapainossa, et ole vaarassa, kunhan vain myös syöt lääkkeesi. Tämä koskee myös mielialalääkkeita. Tosin näissä asioissa on uskottava lääkäreitä eikä omia diagnooseja, Suominen korostaa.

– Terveys ja henkisen tasapainon säilyttäminen mahdollisimman pitkään on tietenkin tavoitteemme. Pitämällä itsensä mahdollisimman hyvässä kunnossa ihminen pystyy myös moottoripyöräilemään pidempään ja tietysti muutenkin elämään täydempää elämää. Kutsuisinkin kaikkia pohtimaan ja tekemään töitä asennemuutoksen aikaansaamiseksi: miten ihmiset saataisiin ajattelemaan myönteisesti oman terveydentilansa tarkistuttamista? Ettei aiheuteta muille vaaraa, esimerkiksi kaaduta letka-ajossa hoitamattoman verenpaineen takia, Marja Suominen kehottaa.