Valtion tieverkon päällystysohjelman arvioidaan jäävän selvästi vuotta 2022 lyhyemmäksi kustannustason nousun takia. Myös käytettävissä oleva rahoitus on pienempi kuin kolmena edeltävänä vuonna. Alueellisesta tienpidosta vastaavat ELY-keskukset kilpailuttavat maanteiden päällystysurakat. Kilpailutukset jatkuvat jokavuotiseen tapaan toukokuulle asti alueesta riippuen.

Lopullinen hintataso vaikuttaa päällystettävän tien määrään.

"Valtakunnallisen päällystysmäärän arvioidaan tänä vuonna jäävän noin 1 500 kilometriin, mutta lukema tarkentuu kevään aikana, kun lopullinen hintataso selviää kilpailutusten edetessä. Pyrimme pitämään maanteiden vilkkaimman verkon kunnossa, mutta muulla verkolla huonokuntoisten teiden määrä kasvaa noin 700 kilometrillä", kertoo väylänpidon toimialajohtaja Virpi Anttila Väylävirastosta.

Vuonna 2022 teiden päällystämiseen käytettiin 215 miljoonaa euroa, jolla päällystettiin tietä noin 2 400 kilometriä. Siitä viisi prosenttia oli kävely- ja pyöräilyväyliä. Summaan kuuluvat varsinaisen päällystämisen lisäksi paikkaamiset, tiemerkinnät ja kuivatuksen parantamiset.

Luvassa on panostusta myös kävely- ja pyöräteiden päällysteisiin tarpeiden mukaan, mutta resurssit huomioiden.

Korjausvelan kasvu jatkuu

Suomessa on huonokuntoisia päällystettyjä teitä vuoden 2022 lopussa noin 8 000 kilometriä. Nyt toteutuvilla päällystysmäärillä korjausvelan kasvu jatkuu. Se tarkoittaa sitä, että koko tieverkkoa ei käytettävissä olevalla rahoituksella pystytä pitämään hyvässä kunnossa.

Tieverkon nykykunnon ylläpitämiseksi vaadittaisiin vuosittain noin 4 000 kilometrin päällystämistä, johon päästiin viimeksi vuonna 2020. Tavoitetasoa alempi rahoitus johtaa entistä tarkempaan priorisointiin päällysteiden korjauksessa ja lisää paikkauksiin tarvittavaa rahamäärää.

"Vilkasliikenteisillä teillä kulkee yli 60 prosenttia kaikesta maanteiden liikenteestä, ja nämä noin 10 000 kilometriä pyritään ylläpitämään nykykunnossaan. Vähäliikenteisellä tieverkolla kunto heikkenee edelleen ja on odotettavissa, että väylien ikääntyessä tarve kalliimmalle peruskorjaukselle on tulevina vuosina suuri", Anttila toteaa.

Tieto päällystystöistä karttapalveluista

Päällystystöiden alkaminen saattaa hidastaa matkantekoa. Väylävirastolla onkin matkalaisille tarjolla karttapalvelu, johon päivitetään tiedot varmistuneista päällystystöistä kevään aikana. Paikkatieto-karttapalveluun pääset tästä.

Karttapalveluun on viety myös maanteiden päällysteiden kuntotiedot. Kuntokartalle pääset tästä.

Lisäksi tienkäyttäjien kannattaa seurata Fintrafficin Liikennetilanne-palvelua. Palvelusta löytyvät esimerkiksi tiedot käynnissä olevista päällystystöistä ja muista tietöistä. Siirry Fintrafficin Liikennetilanne-palveluun tästä.

Aiheesta aiemmin:

SUNNUNTAI 2.8.2020 09:07

Tietyöt tiellä 19 Alahärmän Voltissa – tällä hetkellä tosi vaarallinen motoristille

TORSTAI 17.8.2017 23:02

Varokaa pikipaikkauksia: Moottoripyöräilijä liukastui tuoreeseen pikeen ja joutui sairaalaan

TIISTAI 10.6.2014 08:39

Motoristi, huomioi päällystystyöt reittisuunnittelussa

PERJANTAI 25.4.2014 11:53

Kuopiossa kelirikko söi teitä - tilapäisiä nopeusrajoituksia valtatie 5:lle