Koulut alkavat tätä nykyä eri puolilla Suomen eri aikaan. Valtaosa avannee ovensa loppuviikosta tai ensi viikon alkupuolella 12. tai 13. päivä. Tämä tarkoittaa sitä, että sadattuhannet lapset ja nuoret lähtevät koulumatkalle.

Liikenneturvan kamapnjointi koskee lähinnä autoilijoita, mutta sisältää paljon sellaista, mikä motoristinkin kannattaa muistaa.

Aikuiset turvaavat lasten koulumatkat kasvattamalla omat lapsensa oikeaan liikennekäyttäytymiseen sekä itse liikennesääntöjä noudattaen. Silti yksinkertaisetkin säännöt, kuten pysähtyminen liikennevaloissa jäävät joskus noudattamatta. Liikenneturvan seurannassa joka viides kerta valojen vaihtuessa yksi tai useampi autoilija ajoi päin punaista. Yritetään me motoristit olla sykentämättä tätä tilastoa. 

Mitä suurempi nopeus, sitä vähemmän aikaa kuljettajalla on havainnoida liikennetilannetta ja reagoida sen mahdollisiin muutoksiin, kuten liikennevaloihin. Liikenneturva kampanjoi koulujen alkaessa tänäkin vuonna teemalla ’Jokainen tie on koulutie – noudata nopeusrajoitusta’, korostaen aikuisten vastuullisen liikennekäyttäytymisen tärkeyttä. Jokainen aikuinen voi omalta osaltaan vaikuttaa lasten liikenneturvallisuuteen. 

Liikenneturvan verkkosivut tarjoavat myös apua koulutielle lapsiaan ensimmäistä kertaa opastaville vanhemmille. Sivuilta voi tilata ilmaiseksi uuden Lapsi liikenteessä -oppaan ja sieltä löytyy neuvoja myös pdf-muodossa. Siinä korostuu myös vanhemman esimerkin tärkeys.

Lapsi oppii turvalliseen liikkumiseen vähitellen, seuraamalla vanhempien ja tuttujen aikuisten esimerkkiä. Vastuu lapsen turvallisuudesta liikenteessä on aikuisella – siksi kulkureitit tulisi käydä yhdessä läpi lapsen kanssa etukäteen. Samalla varmistetaan, että lapsi ei yksinään liiku ympäristössä, jota ei hallitse.

Lapsen on usein vaikea hahmottaa esimerkiksi auton äänen suuntaa tai etäisyyttä, tai tarkkaavaisuuden vie liikenteen sijaan kaveri tai leikki. Käsitys liikenteen vaaroista ei ole vielä muotoutunut, ja lapsi usein virheellisesti uskoo, että oikeassa oleminen auttaa selviämään liikenteessä. Lisäksi liikennetermit ja -symbolit ovat vaikeita lapselle. Aikuisen kannattaa keskittyä turvallisten toimintamallien opettamiseen monimutkaisten sääntöjen opettamisen sijaan. Oikean ja vasemman erottaminen liikennetilanteessa ei pienellä lapsella ole vielä tärkeää – tärkeämpää on osata katsoa, ettei kummastakaan suunnasta tule autoa tietä ylittäessä.