ACEM, Euroopan moottoripyöräteollisuuden yhteenliittymä on selvitellyt vuoden 2023 kolmen ensimmäisen kuukauden moottoripyörä- ja mopedimyyntiä maanosan suurimmilla markkinoilla.

MP-myynti

Uusien moottoripyörien rekisteröinti Euroopan viidellä suurimmalla markkina-alueella, eli Ranskassa, Saksassa, Italiassa, Espanjassa ja Englannissa oli 253 859 kappaletta vuoden 2023 ensimmäisellä neljänneksellä. Tämä tarkoittaa noin 15,5 % kasvua edellisen vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna, jolloin rekisteröitiin 219 826 uutta moottoripyörää.

Rekisteröintimäärät kasvoivat voimakkaasti Italiassa (78 997 kappaletta, +31,1 % vuoden takaiseen verrattuna) sekä Espanjassa (44 127 kappaletta, +13.4%) ja Saksassa (54,964 kappaletta, +13.2%) nähtiin niin ikään selvää nousua. Maltillisempaa kasvu oli Ranskassa (48 945 kpl, +7.21%) ja Englannissa myynti pysyi suurin piirtein ennallaan (26 826 kpl, 1.7%).

Kuvituskuvaa MP17-messuilta. Kuva Matias Mäki.

Kuvituskuvaa MP17-messuilta. Kuva Matias Mäki.

Mopedien rekisteröinti

Uusia mopedeita rekisteröitiin kaikkiaan 43 610 kappaletta kuudella Euroopan suurimmalla ACEMin seuraamalla mopomarkkinalla, eli Belgiassa, Ranskassa, Saksassa, Italiassa, Hollannissa ja Espanjassa. Rekisteröintien määrä pieneni 24,5 % verrattuna viime vuoden 57 737 kappaleeseen. Rekisteröintien lasku on levinnyt kaikkiin muihin viiteen maahan paitsi Belgiaan, missä määrät edelleen jatkoivat kasvuaan.

– Vuoden ensimmäisen neljänneksen tuloksia pitää tulkita varovaisesti, ottaen huomioon kevään ja kesän merkityksen Euroopan kaksipyöräisten moottoroitujen ajoneuvojen markkinoille, totesi ACEMin pääsihteeri Antonio Perlot. – Vaikka vaihtelut ovatkin huomattavia verrattuna samaan jaksoon vuonna 2022, ensimmäinen vuosivartti vahvistaa käyttäjien suosion siirtyvän enemmän moottoripyöriin ja skoottereihin mopohin verrattuna. Tämä muutos tukee sekä urbaania että lyhyen matkan liikkuvuutta samoin kuin jatkuvaa kiinnostusta vapaa-ajan ajamiseen. Tähän mennessä luvut näyttävät asettuvan samalle linjalle pitkän aikavälin, ennen koronaa nähtävissä olevalle, trendille. Lopullisemman näkymän vuoden 2023 osalta saamme, kunhan toisen ja kolmannen neljänneksen luvut tulevat saatavillemme.

Moottoripyörien osalta ACEMin seuraama viiden suurimman markkina kattaa noin 80 % EU:n ja Englannin moottoripyörämyynnistä. Mopedeista samoin kuusi suurinta kattaa 80 % markkinasta.