Mukana HySE-lyhenteellä  (Hydrogen Small mobility & Engine technology) nimettyyn yhdistykseen tulivat Honda Motor Co, Kawasaki Motors Ltd, Suzuki Motor Corporation ja Yamaha Motor Co.  

Hiilineutraaliin tulevaisuuteen pääseminen edellyttää monien eri polkujen hyödyntämistä, siksi vedyn käyttöä polttoaineena tutkitaan sen sijaan, että keskityttäisiin yhteen vaihtoehtoon, kuten sähköön. Tämän vuoksi yhdistyksen tavoitteena on kehittää vetykäyttöisiä moottoreita nimenomaan "small mobilityä" eli pieniä ajoneuvoja, kuten moottoripyöriä, japanilaisia pienautoja, pieniä merialuksia, rakennusalan laitteita, droneja ja muita vastaavia varten.

Vedyn käyttö asettaa teknisiä haasteita mukaan lukien palotapahtuman nopeus ja sytytyksen iso alue, jotka usein aiheuttavat epästabiilin palotapahtuman. Lisäksi pienissä ajoneuvoissa käytettävien polttoainetankkien tilavuus on rajallinen. Näihin ongelmiin ovat HySEn jäsenet sitoutuneet tekemään perustutkimusta hyödyntäen asiantuntemustaan ja sitä teknologista osaamista, mitä heillä on polttomoottoreiden kehitystyöstä. Jäsenten tavoitteena on saada aikaan suunnittelustandardit pienten ajoneuvojen vetyä polttoaineena käyttäville moottoreille sekä edistää perustutkimusta asiassa.

HySEen kuuluvat yritykset syventävät yhteistyötään asiassa tuottaakseen erilaisia optioita eri käyttäjille ja erilaisiin tarkoituksiin hiilivapaan yhteiskunnan mahdollistamiseksi.

Jäsenyritykset jakavat erilaisia t&k-tehtäviä kunkin yrityksen omien spesialiteettien mukaan.

Jäsenyritysten tehtävät:

Honda: vetykäyttöisten moottoreiden kehitystyön mallipohjainen tutkimus.

Suzuki: vetykäyttöisten moottoreiden toiminnallisuuden, suorituskyvyn ja luotettavuuden tutkimus.

Yamaha ja Kawasaki: käytännön tutkimusta oikeilla vetykäyttöisillä moottoreilla niiden toiminnallisuuden, suorituskyvyn ja luotettavuuden suhteen.

Yamaha: vetypolttoaineen tankkausjärjestelmien ja polttoainesäiliöiden kehitystyö.

Kawasaki: tarvittavien ulkoisten laitteiden kehitystyö, mitä tarvitaan tankkausjärjestelmissä ja tankeissa sekä polttoainetankin ja polttoaineen syöttälaitteen välineistön kehitystyö.

Lisäksi kannatusjäseninä yhdistyksessä ovat Kawasaki Heavy Industries, Ltd. ja Toyota Motor Corporation. Kawasaki Heavy Industries on yksi hiilivapaan vetyyn perustuvan toimitusketjun tutkimusyhdistyksen perustajajäsenistä (HySTRA) ja Toyota puolestaan haluaa roolia ottaakseen HySEn tutkimustuloksista maksimihyödyn kehittäessään vetykäyttöisiä moottoreita ja jakaakseen omaa tutkimus- ja käytännön tietoaan asiasta yhdistyksen jäsenille.

Lähde: Honda, Yamaha, Kyudo News.