USA:n National Highway Traffic Safety Administrationin, NHTSA:n eli sikäläisen tieliikenneviranomaisen tiedonannossa kerrotaan, että takaisinkutsun syynä on mahdollinen vasemmanpuoleisen ketjunkiristimen vaurioituminen.

Tämä voi tapahtua tilanteessa, jossa isommalle vaihdettaessa missataan vaihde. Kun sitten seuraava vaihto ylös tapahtuu, se voi aiheuttaa sen, että taka-akseli liikahtaa vaurioittaen vasemmanpuoleista ketjunkiristintä.

Mikäli kiristin vahingoittuu, se saattaa johtaa siihen, että ketju pomppaa pois päältä poistaen tietenkin sitten vedon takapyörältä, ja kasvattaen näin onnettomuusriskiä.

Suzuki tiedottaa asiasta omistajille, ja jälleenmyyjät vaihtavat vasemmanpuoleisen ketjunkiristimen tilalle kuumakäsittelyllä vahvennetun osan. Takaisinkutsu USA:ssa tapahtunee ensi viikolla.