MMAF eli Modified Motorcycle Association of Finland on vuosikymmenten työllä saanut suomalaisen lainsäädännön siihen malliin, että meilläkin saa rakentaa ja modifoida moottoripyöriä laillisesti.

– MMAF on pitkän linjan edunvalvoja ja SMOTOn, Suomen Motoristit ry:n jäsen. Olemme olleet mukana luomassa lainsäädäntöä jo aika monta kymmentä vuotta. 90-luvun alkupuolella rakentelijat kyllästyivät siihen, että poliisi repi aina kilvet pyöristä pois. He alkoivat miettiä, miten asiat voisi tehdä niin, että moottoripyörien rakentaminen olisi laillista, ja päätyivät perustamaan MMAF:n, Jani Immonen kertoo.

– Sen jälkeen rakentelu- ja omavalmistesäädökset ovat lähteneet MMAF:n kynästä, mm. Kopterilaki 90-luvun alkupuoliskolla. Päätarkoitus on, että saa laillisesti rakentaa pyöriä hyvän näköisiksi, ja vielä laillisesti ajaakin niillä.

MMAF Testing testaamaan

Nyt Traficom on hyväksynyt MMAF:n omistaman MMAF Testing Oy -nimisen yrityksen hyväksytyksi asiantuntijaksi moottoripyörien jarrujen ja ohjattavuuden testauksiin. Yrityksen tavoitteena on tuottaa moottoripyörien rakentelijoille lainsäädännön edellyttämiä testipalveluja, joiden avulla rakennetut ja omavalmisteiset moottoripyörät saadaan rekisteröinti- ja muutoskatsastettua.

Jigissa omavalmistemoottoripyörä tulossa. Runko jo tehtynä ja moottori paikallaan.

Jigissa omavalmistemoottoripyörä tulossa. Runko jo tehtynä ja moottori paikallaan.

Miten iso prosessi testausyrityksen perustaminen ja hyväksynnän saaminen ovat olleet?

– Jouduimme lähtemään nollatilanteesta. Olemme rakentaneen SFS:n vuoden 2017 vaatimustenmukaisen toiminnanohjausjärjestelmän ja laatukäsikirjan dokmentointihierarkioineen. Siihen kuuluvat mm. ohjeistus ja mittojen kalibrointi, että kokonaisuus on kasassa. Kun kaikki nämä oli saatu valmiiksi, Finas, Tukesin arviointeja tekevä yritys, suoritti auditoinnin.

– Auditointi yksissään kesti kolme päivää, jossa ensimmäisenä päivänä käytiin läpi toiminnanohjauskäsikirja ja dokumentointijärjestelmä. Toisena päivänä tehtiin kenttätesti lentokentällä, missä suoritettiin fyysinen arviointi. Varsinainen pääauditointi suoritettiin kolmantena päivänä ja se kesti 8 tuntia, Immonen muistelee.

– Auditoinnista saatiin hyväksyntä, jonka jälkeen lähetimme hakemuksen Trafille. Se käsitteli arviointiryhmässään, täytämmekö kriteerit vaiko emme. Haasteita aiheutti kiinteän testauspisteen puuttuminen, mutta ratkaisuksi kelpasi se, että ilmoitamme alan medioissa testauspäivistä.

Lentokenttätestausta

– Säädösten muuttumisen vuoksi testit tehdään suljetulla alueella, esimerkiksi lentokentällä, missä on käytettävissä kilometrin suora. Jarrujen häipymätestit ovat asettaneet erilaisen haasteen testien tekemiseen. Sen takia yhtä pyörää ei tulla kerralla testaamaan, vaan järjestetään testipäiviä.

– Eihän tästä businesta saa tehtyä, testausmäärät ovat niin pieniä ja Testing Oy onkin voittoa tavoittelematon yritys.

MMAF auktorisoi ja kouluttaa itse testaajat. Heitä on 5-7, koulutus hoidetaan auditoidun käsikirjan mukaan.

– Hyväksytyt asiantuntijat joudutaan auditoimaan kahden vuoden välein. Tarkistamme, että asiat pysyvät oikealla tolalla ja toiminnasta raportoidaan vuosikertomuksen muodossa Traficomille. 

MMAF:n logo.

MMAF:n logo.

Suuri urakka

Miten suuri urakka testaustoiminta on?

– Se on suuri haaste, ja se tehdään täysin vapaaehtoispohjalla. Pyöritämme yritysmäisesti testauslaitosta, jonka jokainen dokumentti pitää arkistoida ja järjestää oikein.  

– Järjestelmän laatiminen ja rakentaminen oli iso ponnistus myös taloudellisesti. Prosessiin paloi rahaa kaikkiaan 30 000 euroa. Se on iso summa pieneltä edunvalvojalta.

Miten monta testauspäivää järjestätte tänä syksynä?

– Tekemämme kyselyn pohjalta testaustarvetta on yhdelle päivälle, jonka toteutamme syyskuun loppupuolella. Se on myös ilmoista kiinni; jos sataa tai on kylmää, niin jarrutustestejä ei välttämättä pysty tekemään. Testipäivän järjestämisessä on siis omat haasteensa. Jos kysyntää on ja kelit sallivat, päiviä järjestetään useampikin.

– Nyt olisikin hyvä hetki tukea MMAF:n toimintaa liittymällä jäseneksi tukemaan ja osallistumaan toimintaamme, Immonen kehottaa.

Lisätietoja MMAF:n sivuilta täältä