Kansainvälisten asiantuntijoiden raati myönsi prinssi Michaelin kansainvälisen tieturvallisuuspalkinnon skotlantilaiselle PRIME-nimiselle hankkeelle. Palkinto myönnetään tunnustukseksi organisaatioiden merkittävästä panoksesta tieturvallisuuden parantamiseen.

Kentin prinssi Michael on Britannian kuninkaallisen perheen jäsen ja kruununperimysjärjestyksessä sijalla 43. Hän on nyttemmin jo edesmenneen kuningatar Elisabet II:n serkku.

PRIME-hankkeessa tekivät yhteistyötä Transport Scotland, Road Safety Trust, BEAR Scotland ja globaaalisti tunnustettu asiantuntija, professori Alex Stedmon luodakseen 22 koealuetta teille ympäri Skotlantia. Näille alueilla tehtiin erikoismerkinnät teille parantamaan motoristien ajokäyttäytymistä vasemmalle kääntyvissä mutkissa.

Kyseessä olivat vaaralliset mutkat, ja maalatut ajoratamerkinnät osoittavat motoristeille mihin kohtaan ajorataa asettua missäkin kohtaa kaarretta, että saavuttaa oikean ajolinjan. Teiden merkintätapa on ilmeisesti luotu liikennemerkkeineen tätä hanketta varten. Merkittävää on, että merkintöjen avulla on pystytty vaikuttamaan myönteisesti motoristien ajokäyttäytymiseen näissä kaarteissa.

Tulokset hurjia

Kolme vuotta kestäneen hankkeen myötä on kerätty videomateriaalia yli 32 000 motoristin ajokäyttäytymisestä tiemerkintöjen kohdalla, ja myönteinen saldo on vaikuttava:

– Ajonopeudet laskivat merkittävästi.

– Ajolinjojen merkittävä parantuminen sekä kaarretta lähestyttäessä että sen tiukimmassa kohdassa.

– Jarrutuskäyttäytymisen merkittävä parantuminen.

– Ei yhtään motoristien loukkaantumisen aiheuttanutta kolaria millään aiemmin onnettomuustiheiksi tunnistetuilla paikoilla, joihin oli maalattu PRIME-merkinnät.

Voitto tieturvallisuudelle

PRIME-hanke on saanut myös kaksi brittiläistä tieturvallisuuspalkintoa saavutuksistaan lokakuussa.

– PRIME-hanke on ollut todellinen voitto tieturvallisuudelle ja demonstroi sitä, mitä tapahtuu, kun tuorein akateeminen teoria yhdistetään reaalimaailman sovellukseen, totesi Skotlannin liikenneministeri Fiona Hyslop.

Hän oli mielissään kansainvälisestä palkinnosta.

– Palkinto ei pelkästään alleviivaa hankkeen menestystä, vaan antaa kansainvälistä tunnustusta osapuolten tekemälle työlle.

Skotlannin hallituksen näkemys asiasta on, että jokainen maantiekuolema on yksi liikaa, ja se työskentelee kohti tavoitetta olla tieturvallisuuden osalta paras maa maailmassa vuonna 2030 ja vuoteen 2050 mennessä tavoitteena on nolla kuolemaa liikenteessä vuodessa.

"Ratkaisu vaikuttaa yksinkertaiselta, tiede takana monimuotoinen"

Professori Alex Stedmon otti niinikään kantaa palkintoon:

– On uskomaton kunnia ottaa vastaan tämä palkinto, joka myönnettiin PRIME-hankkeelle. Erityisesti, koska sen fokus on moottoripyöräilijöissä, jotka ovat yksi haavoittumimmista tienkäyttäjäryhmistä.

– Tämä työ on tarjonnut ainutlaatuisen mahdollisuuden käyttää sovelletun psykologian perusperiaatteita reaalimaailman kokeilussa useiden kymmenien tuhansien moottoripyöräilijöiden kanssa. Tehty työ myös tukee Skotlannin tieturvallisuuden kehitysnäkymiä vuoteen 2030 ja laajempaa turvallisuusjärjestelmien tarkastelutapaa tieturvallisuuden osalta.

– Koko PRIME-hankkeen ajan olemme ottaneet motoristeja mukaan kehittämään tätä kuolonuhrien vähentämiseen pyrkivää menetelmäämme, että tiemerkinnät olisivat sellaiset, jotka he hyväksyisivät ja joita käyttäisivät. Merkinnät on kehitetty motoristien toimesta motoristeja varten.

– Psykologina ja myös innokkaana motoristina olen hyvin ylpeä saadessani johtaa tämän hankkeen tutkimusta. Vaikka ratkaisu saattaa vaikuttaa yksinkertaiselta, tiede sen takana on monimuotoista. 

– Prinssi Michaelin kansainvälinen tieturvallisuuspalkinto nostaa tehdyn työn tärkeyttä ja PRIME-hankkeen sosiaalista ja taloudellista vaikutusta ympäri maailman.

Alla näkyvä PRIME-hankkeesta kertova video selventää asiaa ja voit katsoa sen myös täällä.

Toimituksen kommentti: 

PRIME-hankkeeseen sisältyy moottoripyöräilyn näkökulmasta muutama merkittävä asia, joiden tyyppistä lähestymistapaa voisi soveltaa myös Suomessa: 

– Otetaan liikennesuunnittelussa moottoripyöräilijät oikeasti huomioon haavoittuvana tienkäyttäjäryhmänä.

– Kehitetään turvallisuutta parantavia ratkaisuja, jotka on oikeasti suunnattu motoristeille.

– Kehitetään ratkaisuja, jotka (kuten PRIME-hankkeessa) ohjaavat / opettavat motoristeja toimimaan / ajamaan oikein liikennetilanteessa.

– Hyödynnetään tiedemiesten ja moottoripyöräilijöiden yhteistyötä liikenneturvallisia ratkaisuja kehitettäessä.

Lähteet: Transport Scotland, Wikipedia.